لیست emerald:International Journal of Productivity and Performance Management

مقاله انگلیسی با ترجمه اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 24 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده34000  تومان

مشاهده جزییات