اطلاعیه

مقاله انگلیسی بررسی تأثیر رهبری کارآمد بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی جدید که در دسته مقالات مدیریت و مقالات مدیریت منابع انسانی هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه  امرالد در سال ۲۰۲۳ منتشر شده. فایل انگلیسی ۱۷ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1516

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Rajagiri Management Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه: دارد

متغیر: دارد

مدل مفهومی:  دارد

پرسشنامه : دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : بررسی تأثیر رهبری کارآمد بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Assessing the influence of effective leadership on job satisfaction and organisational citizenship behaviour

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1516)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. بررسی ادبیات
۲.۱ رهبری کارآمد و رضایت شغلی
۲.۲ رهبری کارآمد و رفتار شهروندی سازمانی (OCB)
۲.۳ رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
۲.۴ رهبری کارآمد ، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
۳. روش شناسی
۳.۱ مدل های مفهومی پژوهش حاضر
۳.۲ قلمرو نمونه برداری
۳.۳ نمونه گیری و جمع آوری داده ها
۳.۴ ابزار تحقیق
۳.۵ اندازه گیری روایی و پایایی
۴. تحلیل و تفسیر
۴.۱ تأثیر رهبری بر رضایت شغلی (آزمون H1)
۴.۲ تأثیر رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی (آزمون H2)
۴.۳ تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی (آزمون H3)
۴.۴ اثر میانجی رهبری کارآمد (آزمون H4)
۴.۵ اثر تعدیل کننده رهبری کارآمد (آزمون H5)
۵. بحث و مفاهیم
۶. نتیجه گیری
۶.۱ محدودیت
۶.۲ مسیر های تحقیقاتی آینده

چکیده فارسی

هدف -همه سازمان‌ها به رهبری کارآمد در دوران همه‌گیری بیماری کرونا (کووید-۱۹) نیاز دارند. حفظ و جلب رضایت کارکنان در این دوران، بسیار دشوار شده است. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر سعی در بررسی سه هدف دارد. اول، کشف تأثیر مستقیم رهبری کارآمد بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB). دوم، بررسی رابطه بین رضایت شغلی و OCB. و سوم، بررسی اینکه آیا رهبری کارآمد به طور مثبت رابطه بین رضایت شغلی و OCB را در میان کارکنان بخش مدیریت شرکت‌های تولیدی خصوصی ایالت چاتیسگر تعدیل و میانجیگری می‌کند یا خیر.

طرح/روش/رویکرد – طرح تحقیق همبستگی در پژوهش حاضر به کار گرفته شد. برای انتخاب قلمرو نمونه از نمونه‌گیری خوشه‌ای و برای جمع‌آوری پاسخ‌های اولیه از تکنیک تصادفی ساده استفاده شد. کارکنان شاغل در پست های مدیریتی به عنوان شرکت کنندگان در پژوهش حاضر انتخاب شدند. حدود ۵۳۰ پرسشنامه برای شرکت کنندگان ارسال شد که در نهایت ۴۰۰ پاسخ برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد.

یافته ها – نتایج وجود رابطه معنادار بین رهبری کارآمد با رضایت شغلی و OCB را تایید می کند. علاوه بر این، رضایت شغلی همبستگی مثبتی را با OCB نشان داد. اثر تعدیل‌کننده و میانجیگر رهبری کارآمد در ارتباط بین رضایت شغلی و OCB نیز  معنی‌دار می باشد.

نوآوری/ارزش – شرکت های بخش خصوصی از شیوع ناگهانی کووید-۱۹ آسیب اقتصادی دیدند. این امر شرکت ها را مجبور کرد تا با کاهش کارکنان و کاهش تولید و عملیات، هزینه ها را به حداقل برسانند. کارکنان احساس تنهایی می کردند و نیاز به کمک و راهنمایی  داشتند. این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه رهبری کارآمد ممکن است کارکنان را دوباره به هم متصل کرده و عملکرد سازمانی را تقویت کند.

کلیدواژگان: رهبری کارآمد، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، شرکت های تولیدی

۱.مقدمه

تغییر سریع محیط ناشی از فنآوری های قرن بیست و یکم ،گسترش دیدگاه های جدید در مورد رهبری و پتانسیل رهبری را ضروری می کند. جهان به عصری وارد شده است که در آن رهبری به عنوان یک مهارت سازمانی به جای یک ویژگی فردی دیده می‌شود که تعداد کمی از افراد در رأس یک سازمان دارند (هانجونکار، ۲۰۱۹). صرف نظر از اندازه یا ساختار شرکت، هدف رهبران کارآمد به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی است. رهبری کارآمد از نظر انگیزه دادن به کارکنان سازمان برای دستیابی به اهداف آن متمایز می شود (یوکل، ۱۹۹۸). در سازمان‌های بوروکراتیک مرسوم، تنها قدرتمندترین افراد را می‌توان به عنوان رهبر در نظر گرفت. سازمان ها باید به جای محدود کردن طرح های توسعه رهبری برای تعداد کمی از افرادی که پتانسیل تبدیل شدن به مدیران ارشد شرکت را دارند، بر گسترش استعداد رهبری سازمان تمرکز کنند…

فرضیات

H1. رهبری کارآمد  پیش بینی کننده مثبت رضایت شغلی می باشد.
H2. رهبری کارآمد  پیش بینی کننده مثبت OCB می باشد.
H3. رضایت شغلی پیش بینی کننده مثبت OCB می باشد.
H4. رهبری کارآمد نقش میانجی معناداری در رابطه بین رضایت شغلی و OCB ایفا می کند.
H5. رهبری کارآمد نقش تعدیلگر معناداری در رابطه بین رضایت شغلی و OCB ایفا می کند.

مدل مفهومی

رهبری اثربخش، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، شرکت های تولیدی

Abstract

Purpose – In the time of coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic, the effective leadership is what all the organisations are now requiring. Retaining and satisfying the employees in these tough times has become very difficult. In view of this, the present study attempts to investigate three objectives; first, to find out the direct effect of effective leadership on job satisfaction and organisational citizenship behaviour (OCB); second, to examine the relationship between job satisfaction and OCB; and, third, to investigate whether effective leadership positively moderate and mediate the link between job satisfaction and OCB among managerial employees of private manufacturing firms of Chhattisgarh state.

Design/methodology/approach – Correlational research design was applied in the present study. Cluster sampling was used to finalise sample region, and simple random technique was applied to collect primary responses. Employees working at the managerial positions were chosen as participants in the present study. About 530 questionnaires were sent to the participants in which 400 responses were found useable for analysis.

Findings – The results explained a significant relation of effective leadership with job satisfaction and OCB. In addition, job satisfaction also revealed a positive correlation with OCB. The moderating and mediating effect of effective leadership in the link between job satisfaction and OCB was also noted in significant association.

Originality/value – Private sector enterprises were economically harmed by COVID-19’s sudden arrival. This forced corporations to minimise expenses by cutting staff, production and operations. Employees felt alone, needed assistance and guidance. This research demonstrates how effective leadership may reconnect workers and boost organisational performance.

Keywords: Effective leadership, Job satisfaction, Organisational citizenship behaviour, Manufacturing firms

۱.Introduction

The fast changing technologically driven environment of the twenty-first century necessitates the development of fresh insights into leadership and leadership potential. The world has transitioned to an age in which leadership is seen as an organisational skill rather than an individual attribute possessed by a small number of persons at the top of an organisation (Hanjunkar, 2019). Regardless of the size or structure of the company, effective leaders aim to maximise the performance of their subordinates in order to accomplish organisational objectives. Effective leadership is characterised in terms of motivating an organisation’s personnel to achieve its objectives (Yukl, 1998). In the conventional bureaucratic organisations, only the most powerful people could be considered as leaders. Organisations must concentrate on extending their leadership talent pool rather than limiting their leadership development initiatives to a small number of people who have the potential to become senior corporate officers…

۶.Conclusion

COVID-19 has forced all the organisations to change their way of working and impacted their revenue drastically, which caused huge depression among employees in the organisation. Now in order to sustain in the cut-throat competitive environment, the organisations are needed to retain the talented employees and transform them for extra role behaviour, so that the organisation could revive and make profits in the long run, which can only be achieved through effective leadership. Effective leadership helps organisation to achieve their predetermined goals and objectives, and is directly linked with its growth and development. The present study deals with investigating the direct, mediating and moderating effect of effective leadership on job satisfaction and OCB among managerial employees of selected private manufacturing firms of Chhattisgarh state…

hypotheses:

H1. Effective leadership would emerge as a positive predictor of job satisfaction.
H2. Effective leadership would emerge as a positive predictor of OCB.
H3. Job satisfaction would emerge as a positive predictor of OCB.
H4. Effective leadership would emerge as a significant mediator in the job satisfaction and OCB relationships.
H5. Effective leadership would emerge as a significant moderator in the job satisfaction and OCB relationships.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت منابع انسانی

مقاله در مورد رهبری

مقاله در مورد رضایت شغلی

مقاله در مورد پیامدهای کووید-۱۹

مقاله در مورد رفتار سازمانی

مقاله در مورد رفتار شهروندی سازمانی

مقالات انگلیسی کوتاه

مقالات ISI جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.