اطلاعیه

لیست springer:Journal of Business and Psychology

مقاله انگلیسی با ترجمه رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری: نقش وابستگی متقابل وظایف تیمی و توانمندی تیمی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده49000 تومان

مشاهده جزییات