گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی رشته حسابداری

کارآموزی حسابداری در تعاونی اعتبار کارسازان آینده

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs14 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اوّل : آشنایی کلی با مکان کارآموزی مقدمه تشکیل تعاونی اعتبار کارسازان آینده حوزه سرپرستی استان خراسان شمالی شعبه شهرستان شیروان فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با فعالیت کار آموز مقدمه محیطBBN ( KBS محیط BBH …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری در شبکه بهداشت

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

 کد محصول:khs13 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه word قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول:آشنایی با محل کارآموزی مقدمه ۱ تاریخچه شبکه بهداشت ۱ اهداف وظایف شبکه بهداشت ۱ ارزش محوری شبکه ۱ نوع فعالیت شبکه بهداشت و درمان ۲ مساحت و زیربناء ۲ تعداد پرسنل ۲ چارت سازمانی شبکه بهداشت …

مشاهده جزییات

کار اموزی فضای سبز در پارک شهر بازی

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs12 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول:اشنایی با محل کارآموزی مقدمه ۱ تاریخچه و اهداف سازمان پارک ۲ زمینه فعالیت سازمان ۳ موقعیت پارک شهربازی ۳ مساحت پارک ۶ کروکی مکان کاراموزی ۷ چارت سازمانی ۸ فصل دوم ارزیابی آموخته های کاراموزی اشنایی …

مشاهده جزییات

گزارش کارآموزی حسابداری (وزارت امور اقتصادی و دارایی )

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs11 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ تاریخچه مالیات در ایران ۳ فصل اول : اصول و موزاین مخصوص حسابداری دولتی ۵ فواید و کاربرد حسابداری دولتی در ایران ۵ روشهای حسابداری مورد استفاده ۶ فصل دوم:  آشنایی با سازمانهای مرتبط با امور …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری شرکت لوله

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول: khs10 تعداد صفحات: ۲۲ صفحه word قیمت: ۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب گزارش کارآموزی ۱ مقدمه ۲ اهداف بلند مدت ۲ طرح توسعه مجتمع نورد و لوله صفا ۲ تأسیسات زیربنایی فاز دوم شرکت نورد و لوله صفا ۳ دامنه فعالیت ۴ تاریخچه و سوابق کاری ۶ چارت سازمانی …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری در بیمه ایران

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

 کد محصول: khs9 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مقدمه ….. ۱ فصل اول  … ۲ واژه ها …. ۲ معرفی و ماهیت بیمه …. ۳ مفهوم و تعریف بیمه …… ۴ حق بیمه …. ۴ دو دیدگاه در مورد ماهیت حق بیمه … ۴ ساختار صنعت …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری در بانک ملت

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs8 تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت مقدمه۳ موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی۴ چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ۴ مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ۵ رئیس شعبه۵ معاون شعبه۵ رئیس دایره صندوق۶ تحویلداران۶ دایره حوالجات۷ ممیز …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری بررسی سیستم حسابداری شرکت رهیافت

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصولkhs7     تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه word قیمت:۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول معرفی سازمان         ۱۵ فصل دوم فعالیتهای واگذار شده به دانشجو         ۳۳ فصل سوم موضوعاتی فرا گرفته شده         ۷۷ فصل چهارم فرمهای کارورزی            ۸۰ فصل پنجم بررسی سیستم حقوق و دستمزد         ۹۳ ضمائم و منابع و …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری خیریه

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:Khs6 تعداد صفحات: ۱۸ صفحه word قیمت: ۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تاریخچه : هدف مکان جغرافیایی : مساحت زیربنا : اعضای هیأت مدیره : مدیر عامل : حسابداران : بخش های مؤسسه : پرسنل بخش های پزشکی : افراد کمک کننده : صندوق های جمع آوری کمک : …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری بانک مسکن

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد مجصول:khs5 تعداد صفحات: ۷۷ صفجه word قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب خلاصه ۱ مقدمه ۲ فصل اول ۳ تاریخچه ۴ اساسنامه ۱۰ فصل دوم ۲۰ سیستم تسهیلات ۲۱ تسهیلات اعطائی ۲۱ انواع تسهیلات ۲۱ سررسید تسهیلات ۲۳ حد (سقف) تسهیلات  ۲۳ ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ۲۴ عملیات حسابداری قرض الحسنه ۲۷ عملیات حسابداری مضاربه   ۲۸ روش کلی اعطای تسهیلات …

مشاهده جزییات