کارآموزی حسابداری در بیمه ایران

 کد محصول: khs9

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه ….. ۱

فصل اول  … ۲

واژه ها …. ۲

معرفی و ماهیت بیمه …. ۳

مفهوم و تعریف بیمه …… ۴

حق بیمه …. ۴

دو دیدگاه در مورد ماهیت حق بیمه … ۴

ساختار صنعت بیمه در ایران .. ۵

یمه ایران در یک نگاه …. ۸

موضوع فعالیت .. ۹

سرمایه گذاری ۱۰

برنتامه ها و سیاست های کلی بیمه ایران ….. ۱۱

سیاست ها و خط مشی ها …. ۱۲

نمودار سازمانی و نیروی انسانی  ……  ۱۴

نیروی انسانی . ۱۵

فصل دوم / مفروضات کلی …. ۱۶

بخش اول / اقدامات اولیه و کلیات ….. ۱۷

نکات مهم  ….. ۱۸

بخش دوم/ نحوه ثبت حسابها و نگهداری دفاتر … ۱۹

نکات مهم .. ۲۰

ثبت حساب مربوط به فروش بیمه نامه ها …. ۲۱

سند حسابداری شرکت خدمات بیمه ای …… ۲۲

نگهداری اسناد و مدارک حسابداری .. ۲۷

فروش غیر نقدی نحوه وصول چکها .. ۲۹

لزوم توجه مانده حسابها مابین چکی . ۳۰

بخش دوم / صدور بیمه نامه های اتومبیل ….. ۳۲

انواع پوشش های بیمه شخص ثالث . ۳۲

تعاریف و اصطلاحات بیمه شخص ثالث . ۳۴

توضیحات مهم در مورد بیمه سر نشین … ۳۵

اصطلاحات بیمه سرنشین ….  ۳۶

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه ….. ۳۷

نحوه تمدید بیمه نامه شخص ثالث /پرسش . ۳۸

بیمه بدنه /آتش سوزی ….. ۳۹

انواع پوشش های تکمیلی …… ۴۰

نواسانات قیمت …. ۴۱

فرانشیز ….. ۴۲

اصطلاحات مرسوم در مورد بیمه بدنه اتومبیل …. ۴۲

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه ….. ۴۳

خرید پوشش های اضافی . ۴۳

راههای دریافت خسارت بیمه اتومبیل  .  ۴۵

فصل سوم …. ۵۰

تعریف کارفرما …… ۵۰

مسئولیت مدنی … ۵۱

آشنایی با انواع بیمه نامه های مسئولیت ۵۲

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان ۵۳

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگر ۵۵

بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول … ۵۶

بیمه بدنه و مسئولیت کشتی …… ۵۷

بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی …. ۵۸

بیمه مسئولیت  و مدیران و ناجیان استخر ها …… ۵۸

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ….. ۵۹

بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمان . ۶۰

بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک ها ….. ۶۲

طرح بیمه اسب های مسابقه . ۶۲

مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاه ها . ۶۲

بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی …… ۶۴

بیمه مسئولیت آسانسور .. ۶۴

بیمه مسئولیت سازمان های دولتی … ۶۶

انواع رایج بیمه های آتش سوزی ۶۷

بیمه مسئولیت اماکن ورزشی …… ۶۸

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی … ۶۸

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان بیمارستان ها . ۶۸

مزیت بیمه نامه های صادره بیمه ایران … ۶۹

انواع بیمه های بهبودی … ۷۱

خطرات تحت پوشش ۷۲

مواردی که خارج از تعهد بیمه گر در بیمه تمام خطر نصب است .. ۷۳

بیمه تمام خطر پیمانکاران ….. ۷۴

خطرات تحت پوشش ۷۴

اقلامی که بیمه می شوند …… ۷۵

بیمه شکست ماشین آلات صنعتی … ۷۷

طرح بیمه نامه رایان .. ۸۲

تخفیف بیمه نامه گروهی .. ۸۲

بند ج ماده ۲۱ شرایط  عمومی پیمان …. ۸۳

بیمه های اشخاص …… ۸۴

حادثه چیست ؟ … ۸۵

خسارات قابل تامین توسط بیمه گر . ۸۶

مواردی که به عنوان نقص عضو کلی محسوب می گردد ….. ۸۷

بیمه حوادث انفرادی . ۸۷

بیمه حوادث خانواده . ۸۸

بیمه عمر و پس انداز . شرایط و مزایا ….. ۸۹

حق بیمه ماهانه … ۹۰

سئوال و پاسخ در مورد بیمه عمر و پس انداز …. ۹۱

بیمه عمر چیست و انواع آن . ۹۳

شرایط عمومی بیمه نامه عمر زمانی و انفرادی …. ۹۴

بیمه مسافرت به خارج از کشور و مزایا .. ۹۵

بیمه های زندگی . ۹۶

بیمه تکمیلی درمان … ۹۹

استثناعات در بیمه تکمیلی درمان . ۱۰۰

تعرفه بیمه تکمیلی درمان ( تامین مازاد ) . ۱۰۱

تخصص های پزشکی ….. ۱۰۲

نتیجه گیری …..  ۱۰۴

پیشنهاد .. ۱۰۵

مقدمه

 بشر از سپیده دم تاریخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرارداشته است . بیم از سوانح و بلایای طبیعی مانند سیل  ، زلزله ، طوفان و آتشفشان ، بیم از بیماری و مرگ و بی سرپرست ماندن اعضای خانواده ، بیم از پیری و کارافتادگی ، بیم از تلف شدن ثروت و اموالی که حاصل یک عمر تلاش و کوشش اوست و به طور کلی بیم از حوادث غیر قابل پیش بینی ، عواملی است که آرامش و آسایش را از انسان سلب و زندگی او را قرین نگرانی و دلهره و تشویش می سازد . بنابراین باید وسیله ای مطمئن و همیشگی در اختیار باشد تا با آثار حوادث و سوانج مقابله کند و زیان دیدگان را مورد حمایت قراردهد . نیاز به اطمینان خاطر و جبران به موقع خسارت را میتوان علت پیدایش فکر بیمه در جهان دانست . در جوامع مختلف انجام چنین خدماتی بر عهده موسسات بیمه می باشد . امروزه بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که اتکا به آن در بخش های مختلف تجاری ، خدمات و اقتصادی اجتناب ناپذیر است . ازدیدگاه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از تحلیل­ها بیمه را معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ذکر می نمایند .

هیچ فرد ، سازمان و موسسه ای بدور از مخاطرات نیست و امکان تحقق هریک از خطرات بالقوه وجود دارد که درصورت تحقق فرد و سازمان به خطر می افتد . برای جلوگیری از چنین وضعیتی و ایجاد تامین و آرامش که لازمه تلاش و فعالیت است باید جامعه را به سلاح بیمه مجهز نمود .

در این راستا شرکت سهامی بیمه ایران در اجرای رسالت خود بعنوان اولین شرکت بیمه ایرانی و دولتی و بزرگترین شرکت بیمه ای در خاورمیانه تلاش وافری در توسعه و رشد فرهنگ بیمه ای داشته و درارائه پوششهای مختلف بیمه ای تلاش نموده است.

فصل اول

واژه ها

بیمه مرکزی :

بیمه مرکزی ایران وظیفه نظارت و هدایت امر بیمه در ایران ، نظارت بر شرکتهای بیمه ، نرخ حق بیمه ، تخفیفات ، میزان و نحوه پرداخت خسارت به بیمه گزار ، رسیدگی به شکایات و … رابعهده دارد . تمام شرکتهای بیمه و نمایندگان در ایران موظف به رعایت اصول و قوانین بیمه مرکزی و نرخ ها و تخفیفات تعیین شده از طرف بیمه مرکزی میباشند .

بیمه :

بیمه عقدی است که بموجب آن ، یک طرف ( شرکت بیمه ) تعهد مینماید در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ( بیمه گزار ) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر اورا جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

بیمه گر :

شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد مینماید .

بیمه شده :

 شحص حقیقی است که احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه نامه برای او موجب انعقاد این قرارداد میباشد .

حق بیمه :

 وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر میپردازد .

حادثه :

 پیش آمد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی است که بدون اراده بیمه شده منجر به بروز خسارت به مورد بیمه گردد .

نقص عضو یا از کارافتادگی دائم :

 قطع ، تغییر شکل و یا ازدست دادن توانائی کامل عضوبدن است که طبق تشخیص پزشک متخصص وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .

معرفی ماهیت بیمه :

بیمه در واقع راه حلی برای پاسخ به نیازهای جوامع بشری در مقابل بروز حوادث ناگهانی میباشد . جوامع بشری در طول تاریخ بهترین و موثرترین وسیله برای مقابله با زیانهای عظیم را ، تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه و یا جامعه یافتند تا در این راستا هیچ فرد از افراد جامعه بیمه شده به تنهایی در مقابل خسارت ناشی از حادثه ناگهانی قرارنگیرد و از این طریق تمام افراد به آسایش خیال دست یابند . برای مثال در اوایل قرن صنعتی در اروپا کارگران صنعتی و معادن در محیط کار با آسیب دیدگی ، نقص عضو و فوت روبرو بودند و بارسنگین نگرانی از وضعیت مالی خانواده در صورت بروز حادثه آنها را بر آن داشت تا صندوقی در محل کار تعبیه کنند و ماهانه به سهم خود مبلغی ناچیز به صندوق بریزند و در موقع حادثه آسیب دیدگان از اندوخته صندوق به نفع خانواده های خود استفاده کنند و با این ترتیب نه تنها غرامت آسیب دیدگان جبران می شد بلکه همه افراد آن جامعه به آسایش خیال دست یافتند و در واقع خود را بیمه حوادث نمودند . شرکت های بیمه در واقع همان صندوق تعبیه شده می باشند .

بیمه در واژه :

بیمه = ” بیم نه = نفی بیم ( ترس )                                       در زبان فارسی

بیمه =  ” تامین ” = امنیت دادن                                          در زبان عربی

بیمه = ” INSURANCE ” = اطمینان دادن ، گارانتی کردن                در زبان انگلیسی

آثار بدست آمده نشان می دهد که فکر بیمه ای از ۵۰۰۰ سال پیش وجود داشته و لغت بیمه لغت فارسی قدیم می باشد .

مفهوم بیمه :

بیمه تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه و یا جامعه بیمه شده می باشد

داده های بیمه :

 آسایش خیال + امنیت مالی

آسایش خیال عمده ترین داده بیمه می باشد که بیمه گزار بمحض پرداخت حق بیمه به آن دست می یابد و جبران خسارت در صورت بروز حادثه بعهده بیمه گر می باشد .

تعریف بیمه :

 بیمه یک عقد است . یک قرارداد رسمی است که دو طرف قرارداد ( بیمه گر و بیمه گزار ) را ملزم به رعایت مفاد قرارداد مینماید .

حق بیمه :

شرکتهای بیمه با استفاده از آمار ، احتمال وقوع حادثه را مشخص کرده ، حق بیمه را براساس احتمال وقوع حادثه و میزان سرمایه مورد بیمه محاسبه می کنند .

دو دیدگاه در مورد ماهیت حق بیمه :

الف ) حق بیمه بعنوان هزینه : حق بیمه ، گرچه در ماهیت هزینه است ولی در واقع باعث کاهش هزینه های عظیم در بلند مدت میگردد . حق بیمه چون واکسنی است که از بیماریهای بزرگ جلوگیری می کند .

ب ) حق بیمه بعنوان پس انداز : حق بیمه در ماهیت ، پس انداز پنهانی است که در روز بروز حادثه که تمام سرمایه ها از بین رفته این پس انداز پنهانی به کمک می آید و سرمایه از بین رفته را جایگزین می نماید .

با مطالعه منحنی های رشد صنعت و رشد بیمه در کشورهای صنعتی خواهیم دید که رشد بیمه بهمراه و در کنار رشد صنعت بوده و همواره نقش حامی و نگهبان صنعت ر ا عهده دار بوده و صنعت با تکیه بر بیمه به رشد امروزی خود رسیده است . در واقع بواسطه حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی پیشرفت صنعت در یک جامعه بدون پوشش بیمه ای در بلند مدت حرکت ناگسسته خواهد داشت و نه حرکت پیوسته و این خود باعث توقف یا از بین رفتن سرمایه ها خواهد شد . روهر آن نیست که گه تند و گه خسته رود . بهمین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی نیز برای تداوم حرکت و رشد صنعت در ایران به فکر بیمه بعنوان ابزار صنعت و وسیله ای برای تهیه و امنیت سرمایه و تداوم کارافتاده است .

ساختار صنعت بیمه در ایران

ارزیابی وضعیت هر پدیده ای وابسته به دو عامل است: الگوی مطلوبی که بتوان پدیده مورد نظر را با آن مقایسه کرد و شاخصی که نشان دهد آن پدیده چقدر به الگوی مطلوب نزدیک یا از آن دور است. وجود الگوی مطلوب بیش از آنکه در ارزیابی پدیده موثر باشد در جهت گیری حرکت آن تعیین کننده است و موجب آن میشود که مسیر و جهت حرکت پدیده درست انتخاب شود و هرگونه تصمیم و برنامه ریزی در یک جهت و به سوی آن الگو باشد. در غیاب الگوی مطلوب، تصمیم ها و برنامه ها به آشفتگی و پراکندگی مبتلا خواهند شد و هماهنگی آنها از دست خواهد رفت. بر این اساس برای ارزیابی ساختار صنعت بیمه در ایران پیش از هر چیز نیازمند الگوی مطلوبی هستیم که وضعیت صنعت بیمه در ایران را با آن بسنجیم و معیاری می خواهیم که فاصله صنعت بیمه در ایران را با الگوی مطلوب تعیین کنیم. برای تعیین الگو نباید سراغ حدس و گمان رفت و در عالم ذهن، وضعیت یا الگوی ایده آلی را تصور کرد. اگر به نقش و تاثیر تجربه معتقدیم بهتر است در عالم واقعیت الگوی مطلوب را بیابیم. در این صورت چارهای جز انتخاب صنعت بیمه کشورهای پیشرو به عنوان الگو نیست. آنگاه می توانیم صنعت بیمه در ایران را از لحاظ ساختار و محتوا با صنعت بیمه کشورهای پیشرو مقایسه کنیم و جهت حرکت و برنامه را به آن سو تنظیم کنیم نه اینکه بخواهیم یا بتوانیم در کوتاه مدت به آن برسیم. مقایسه ساختار صنعت بیمه در ایران و کشورهای پیشرو نشان دهنده چند تفاوت عمده و اساسی است.

 الف – شیوه نظارت: شیوه نظارت تعرفه ای و استفاده از بیمه های اتکایی اجباری به عنوان ابزار نظارت اکنون در کمتر جایی از جهان مرسوم است و نهاد نظارتی مشابه بیمه مرکزی ایران که به صورت شرکت اداره می شود و همزمان ترکیبی از نهاد نظارتی و شرکت بیمه اتکایی است در بازار بیمه دنیا مشابهی ندارد. اصولاً وجود رابطه مالی بین نظارت کننده و نظارت شونده به طور منطقی مغایر و مخل وظایف نظارتی تلقی می شود و رسالت این نهاد در حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان را تحت تاثیر قرار می دهد. رویه متعارف نظارت در صنعت بیمه دنیا از یک سو اعمال شرایط سختگیرانه در فرآیند تاسیس شرکت های بیمه به ویژه در مورد احراز صلاحیت فنی نیروی انسانی آن و از سوی دیگر کنترل دقیق و مداوم عملیات بیمه گری برای حفظ سلامت بازار بیمه و اطمینان از تناسب توان و تعهد شرکت های بیمه است. در این گونه نظام ها استانداردهای مشخصی برای تاسیس و فعالیت بیمه گری تدوین شده است و نهاد نظارتی آنچه برای تاسیس و قبول تعهد

شرکت بیمه لازم است را تحت کنترل دارد. بدیهی است بدون طراحی و اجرای یک سامانه پیشرفته نظارت مطابق با تجربه کشورهای پیشرو، نباید شیوه هر چند ناتوان نظارت تعرفه ای را تضعیف کرد یا آن را کنار گذاشت.

ب – شرکت مخصوص بیمه عمر: ماهیت بیمه های عمر به ویژه از نوع پس اندازی آن آنچنان با بیمه های غیرعمر متفاوت است که انجام هر دو نوع بیمه در یک شرکت واحد که تفکیک هزینه های اداری و اجرایی و محاسبه مشارکت در منافع بیمه گذاران بسیار سخت است موجد مسائل متعددی می شود. به همین دلیل شرکت های مخصوص بیمه عمر از اجزای اصلی صنعت بیمه کشورهای پیشرو است و کمتر می توان شرکت مختلط بیمه عمر و غیرعمر نظیر آنچه در ایران است را مشاهده کرد. به نظر می رسد با تشریک شرکت های بیمه موجود در راه اندازی یک شرکت اختصاصی بیمه عمر و تجمیع پرتفوی بیمه عمر همه شرکت ها در این شرکت بتوان به دوام و سودآوری آن امید داشت و علاوه بر حل بسیاری از معضل های عملیاتی و محاسباتی بیمه های عمر موجب توسعه این رشته در ایران شد

ج – شرکت بیمه اتکایی : یکی از اجزای اساسی صنعت بیمه در اغلب کشورها وجود یک یا چند شرکت بیمه اتکایی با ظرفیت ریسک پذیری قابل توجه است تا بتواند واگذاری ریسک به بیمه گران سایر کشورها و در نتیجه خروج ارز را به حداقل برساند و حتی با قبول پوشش ریسک از سایر کشورها درآمد ارزی ایجاد کند. در نبود شرکت بزرگ بیمه اتکایی شرکت های بیمه موجود علاقه مند یا ناچار به برقراری رابطه با بیمه گران خارجی و واگذاری ریسک به آنها هستند و به دلیل ظرفیت ریسک پذیری اندکی که دارند مجبورند درصد اندکی از ریسک را نگهداری و بقیه را واگذار کنند. اکراه شرکت های بیمه داخلی برای واگذاری ریسک و پرهیز از ارائه اطلاعات فعالیت خود به یکدیگر که در بازار رقابتی طبیعی است دلیل مهمتری برای ضرورت راه اندازی یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ است. برای چنین اقدامی چند رهیافت قابل تصور است:

۱- می توان با افزایش سرمایه گذاری در تنها شرکت بیمه اتکایی موجود (بیمه امین) آن را تبدیل به یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ مورد نظر کرد.

۲ – شرکت سهامی بیمه ایران می تواند با انتقال تدریجی پرتفوی عملیات مستقیم بیمه ای و جذب پرتفوی اتکایی موجود در صنعت بیمه به یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ تغییر ماهیت دهد و همزمان با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام آن به بخش خصوصی ضمن رهایی از مقررات دولتی ، اراده حاکمیتی نیز به واسطه کمتر از ۵۰ درصد سهام دولتی در خود داشته باشد.

۳ – راه اساسی تر آن است که یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ را با سرمایه گذاری شرکت های بیمه، بانک ها، بیمه گذاران بزرگ و پذیره نویسی عمومی بنیانگذاری کرد. د – نهادهای بازار بیمه: تعدد نهادهای صنفی در بازار بیمه کشورهای پیشرو و نقش موثر آنها در تسهیل و تسریع فعالیت های بیمه از دیگر نقاط تمایز صنعت بیمه کشورهای پیشرو با صنعت بیمه در کشور ماست که در آن نهادهای صنفی هنوز شکل نگرفته اند و نهادهای صنفی موجود نیز جایگاه موثری ندارند. سندیکای بیمه گران و انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران از معدود نهادهای صنفی بازار بیمه در ایران هستند که به علت عدم همگرایی درونی و حمایت بیرونی نتوانسته اند به نحو موثری در توسعه بازار بیمه ایفای نقش کنند. به نظر می رسد تا زمانی که تاثیر و نقش نهادهای صنفی در حمایت از منافع اعضای خود محرز نشود و این نهادها در دیدگاه اعضای خود مقبولیت لازم را نیابند نقش آنان در بازار بیمه برجسته نخواهد شد.هـ – تخصص گرایی : گستردگی و پیچیدگی حرفه بیمه و ارتباط آن با همه ابعاد زندگی و فعالیت های اقتصادی آنچنان است که وجود افرادی مشرف به تمام ابعاد این حرفه امری موهوم و ناشدنی جلوه می کند. ترکیب و تخصص نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه کشورهای پیشرو به نحوی است که هر فرد تنها در باریک های از حرفه بیمه گری متخصص و صاحب نظر است به این صورت که در رشته فنی مربوط فارغالتحصیل شده است و ریسک مربوط به آن نوع خاص از فعالیت را به درستی می شناسد سپس با ورود به صنعت بیمه و طی دوره های آموزشی تخصصی ، رشته دانشگاهی خود را با حرفه بیمه گری پیوند زده و در نهایت به وضعی رسیده است که قادر است آن ریسک خاص را به خوبی تحلیل کند و با شناسایی بازار داخلی و بین المللی وارد مذاکره و چانه زنی با بیمه گذاران و سایر بیمه گران شود. در صنعت بیمه ایران وضع به گونه ای است که اولاً هنوز تخصص گرایی کامل در هیچ یک از اجزای صنعت بیمه شکل نگرفته یا تثبیت نشده است و نیروی انسانی به طور هدفمند در مسیر انباشت تجربه و کسب تخصص در یک زمینه خاص بیمه ای قرار نمی گیرد. نحوه جذب نیروی انسانی تنها از چند رشته خاص دانشگاهی و جابه جایی های متعدد نیروی انسانی در بخش های مختلف موسسات بیمه مانع اصلی تخصص گرایی در صنعت بیمه است. عوامل فوق نشان می دهد که با آنکه ساختار صنعت بیمه در ایران متشکل از نهاد ناظر، شرکت های بیمه، واسطه های فروش و نهادهای صنفی با صنعت بیمه در کشورهای پیشرو مشابه به نظر می رسد اما در اجزای آن نقایصی وجود دارد که روند توسعه

صنعت بیمه در کشور باید معطوف به رفع این نقایص و حرکت به سوی استقرار صنعت بیمه پویا باشد.بدیهی است که این حرکت فرآیندی است تدریجی و برنامه ریزی شده که همه اهداف آن به فوریت و در کوتاه مدت قابل دستیابی نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.