پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

khs9-کارآموزی بیمه ایران

  کد محصول: khs9

110 صفحه word

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه ..... 1

فصل اول  ... 2

واژه ها .... 2

معرفی و ماهیت بیمه .... 3

مفهوم و تعریف بیمه ...... 4

حق بیمه .... 4

دو دیدگاه در مورد ماهیت حق بیمه ... 4

ساختار صنعت بیمه در ایران .. 5

یمه ایران در یک نگاه .... 8

موضوع فعالیت .. 9

سرمایه گذاری 10

برنتامه ها و سیاست های کلی بیمه ایران ..... 11

سیاست ها و خط مشی ها .... 12

نمودار سازمانی و نیروی انسانی  ......  14

نیروی انسانی . 15

فصل دوم / مفروضات کلی .... 16

بخش اول / اقدامات اولیه و کلیات ..... 17

نکات مهم  ..... 18

بخش دوم/ نحوه ثبت حسابها و نگهداری دفاتر ... 19

نکات مهم .. 20

ثبت حساب مربوط به فروش بیمه نامه ها .... 21

سند حسابداری شرکت خدمات بیمه ای ...... 22

نگهداری اسناد و مدارک حسابداری .. 27

فروش غیر نقدی نحوه وصول چکها .. 29

لزوم توجه مانده حسابها مابین چکی . 30

بخش دوم / صدور بیمه نامه های اتومبیل ..... 32

انواع پوشش های بیمه شخص ثالث . 32

تعاریف و اصطلاحات بیمه شخص ثالث . 34

توضیحات مهم در مورد بیمه سر نشین ... 35

اصطلاحات بیمه سرنشین ....  36

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه ..... 37

نحوه تمدید بیمه نامه شخص ثالث /پرسش . 38

بیمه بدنه /آتش سوزی ..... 39

انواع پوشش های تکمیلی ...... 40

نواسانات قیمت .... 41

فرانشیز ..... 42

اصطلاحات مرسوم در مورد بیمه بدنه اتومبیل .... 42

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه ..... 43

خرید پوشش های اضافی . 43

راههای دریافت خسارت بیمه اتومبیل  .  45

فصل سوم .... 50

تعریف کارفرما ...... 50

مسئولیت مدنی ... 51

آشنایی با انواع بیمه نامه های مسئولیت 52

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 53

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگر 55

بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ... 56

بیمه بدنه و مسئولیت کشتی ...... 57

بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی .... 58

بیمه مسئولیت  و مدیران و ناجیان استخر ها ...... 58

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ..... 59

بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمان . 60

بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک ها ..... 62

طرح بیمه اسب های مسابقه . 62

مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاه ها . 62

بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی ...... 64

بیمه مسئولیت آسانسور .. 64

بیمه مسئولیت سازمان های دولتی ... 66

انواع رایج بیمه های آتش سوزی 67

بیمه مسئولیت اماکن ورزشی ...... 68

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ... 68

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان بیمارستان ها . 68

مزیت بیمه نامه های صادره بیمه ایران ... 69

انواع بیمه های بهبودی ... 71

خطرات تحت پوشش 72

مواردی که خارج از تعهد بیمه گر در بیمه تمام خطر نصب است .. 73

بیمه تمام خطر پیمانکاران ..... 74

خطرات تحت پوشش 74

اقلامی که بیمه می شوند ...... 75

بیمه شکست ماشین آلات صنعتی ... 77

طرح بیمه نامه رایان .. 82

تخفیف بیمه نامه گروهی .. 82

بند ج ماده 21 شرایط  عمومی پیمان .... 83

بیمه های اشخاص ...... 84

حادثه چیست ؟ ... 85

خسارات قابل تامین توسط بیمه گر . 86

مواردی که به عنوان نقص عضو کلی محسوب می گردد ..... 87

بیمه حوادث انفرادی . 87

بیمه حوادث خانواده . 88

بیمه عمر و پس انداز . شرایط و مزایا ..... 89

حق بیمه ماهانه ... 90

سئوال و پاسخ در مورد بیمه عمر و پس انداز .... 91

بیمه عمر چیست و انواع آن . 93

شرایط عمومی بیمه نامه عمر زمانی و انفرادی .... 94

بیمه مسافرت به خارج از کشور و مزایا .. 95

بیمه های زندگی . 96

بیمه تکمیلی درمان ... 99

استثناعات در بیمه تکمیلی درمان . 100

تعرفه بیمه تکمیلی درمان ( تامین مازاد ) . 101

تخصص های پزشکی ..... 102

نتیجه گیری .....  104

پیشنهاد .. 105

مقدمه

 بشر از سپیده دم تاریخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرارداشته است . بیم از سوانح و بلایای طبیعی مانند سیل  ، زلزله ، طوفان و آتشفشان ، بیم از بیماری و مرگ و بی سرپرست ماندن اعضای خانواده ، بیم از پیری و كارافتادگی ، بیم از تلف شدن ثروت و اموالی كه حاصل یك عمر تلاش و كوشش اوست و به طور كلی بیم از حوادث غیر قابل پیش بینی ، عواملی است كه آرامش و آسایش را از انسان سلب و زندگی او را قرین نگرانی و دلهره و تشویش می سازد . بنابراین باید وسیله ای مطمئن و همیشگی در اختیار باشد تا با آثار حوادث و سوانج مقابله كند و زیان دیدگان را مورد حمایت قراردهد . نیاز به اطمینان خاطر و جبران به موقع خسارت را میتوان علت پیدایش فكر بیمه در جهان دانست . در جوامع مختلف انجام چنین خدماتی بر عهده موسسات بیمه می باشد . امروزه بیمه یكی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است كه اتكا به آن در بخش های مختلف تجاری ، خدمات و اقتصادی اجتناب ناپذیر است . ازدیدگاه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از تحلیل­ها بیمه را معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ذكر می نمایند .

هیچ فرد ، سازمان و موسسه ای بدور از مخاطرات نیست و امكان تحقق هریك از خطرات بالقوه وجود دارد كه درصورت تحقق فرد و سازمان به خطر می افتد . برای جلوگیری از چنین وضعیتی و ایجاد تامین و آرامش كه لازمه تلاش و فعالیت است باید جامعه را به سلاح بیمه مجهز نمود .

در این راستا شركت سهامی بیمه ایران در اجرای رسالت خود بعنوان اولین شركت بیمه ایرانی و دولتی و بزرگترین شركت بیمه ای در خاورمیانه تلاش وافری در توسعه و رشد فرهنگ بیمه ای داشته و درارائه پوششهای مختلف بیمه ای تلاش نموده است.

 

 

فصل اول

واژه ها

بیمه مركزی :

بیمه مركزی ایران وظیفه نظارت و هدایت امر بیمه در ایران ، نظارت بر شركتهای بیمه ، نرخ حق بیمه ، تخفیفات ، میزان و نحوه پرداخت خسارت به بیمه گزار ، رسیدگی به شكایات و … رابعهده دارد . تمام شركتهای بیمه و نمایندگان در ایران موظف به رعایت اصول و قوانین بیمه مركزی و نرخ ها و تخفیفات تعیین شده از طرف بیمه مركزی میباشند .

بیمه :

بیمه عقدی است كه بموجب آن ، یك طرف ( شركت بیمه ) تعهد مینماید در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ( بیمه گزار ) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر اورا جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

بیمه گر :

شخص حقیقی یا حقوقی است كه قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد مینماید .

بیمه شده :

 شحص حقیقی است كه احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه نامه برای او موجب انعقاد این قرارداد میباشد .

حق بیمه :

 وجهی است كه بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر میپردازد .

حادثه :

 پیش آمد ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی است كه بدون اراده بیمه شده منجر به بروز خسارت به مورد بیمه گردد .

نقص عضو یا از كارافتادگی دائم :

 قطع ، تغییر شكل و یا ازدست دادن توانائی کامل عضوبدن است كه طبق تشخیص پزشك متخصص وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .

معرفی ماهیت بیمه :

بیمه در واقع راه حلی برای پاسخ به نیازهای جوامع بشری در مقابل بروز حوادث ناگهانی میباشد . جوامع بشری در طول تاریخ بهترین و موثرترین وسیله برای مقابله با زیانهای عظیم را ، تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه و یا جامعه یافتند تا در این راستا هیچ فرد از افراد جامعه بیمه شده به تنهایی در مقابل خسارت ناشی از حادثه ناگهانی قرارنگیرد و از این طریق تمام افراد به آسایش خیال دست یابند . برای مثال در اوایل قرن صنعتی در اروپا كارگران صنعتی و معادن در محیط كار با آسیب دیدگی ، نقص عضو و فوت روبرو بودند و بارسنگین نگرانی از وضعیت مالی خانواده در صورت بروز حادثه آنها را بر آن داشت تا صندوقی در محل كار تعبیه كنند و ماهانه به سهم خود مبلغی ناچیز به صندوق بریزند و در موقع حادثه آسیب دیدگان از اندوخته صندوق به نفع خانواده های خود استفاده كنند و با این ترتیب نه تنها غرامت آسیب دیدگان جبران می شد بلكه همه افراد آن جامعه به آسایش خیال دست یافتند و در واقع خود را بیمه حوادث نمودند . شركت های بیمه در واقع همان صندوق تعبیه شده می باشند .

بیمه در واژه :

بیمه = " بیم نه = نفی بیم ( ترس )                                       در زبان فارسی

بیمه =  " تامین " = امنیت دادن                                          در زبان عربی

بیمه = " INSURANCE " = اطمینان دادن ، گارانتی كردن                در زبان انگلیسی

آثار بدست آمده نشان می دهد كه فكر بیمه ای از 5000 سال پیش وجود داشته و لغت بیمه لغت فارسی قدیم می باشد .

 

مفهوم بیمه :

بیمه تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه و یا جامعه بیمه شده می باشد

داده های بیمه :

 آسایش خیال + امنیت مالی

آسایش خیال عمده ترین داده بیمه می باشد كه بیمه گزار بمحض پرداخت حق بیمه به آن دست می یابد و جبران خسارت در صورت بروز حادثه بعهده بیمه گر می باشد .

تعریف بیمه :

 بیمه یك عقد است . یك قرارداد رسمی است كه دو طرف قرارداد ( بیمه گر و بیمه گزار ) را ملزم به رعایت مفاد قرارداد مینماید .

حق بیمه :

شركتهای بیمه با استفاده از آمار ، احتمال وقوع حادثه را مشخص كرده ، حق بیمه را براساس احتمال وقوع حادثه و میزان سرمایه مورد بیمه محاسبه می كنند .

دو دیدگاه در مورد ماهیت حق بیمه :

الف ) حق بیمه بعنوان هزینه : حق بیمه ، گرچه در ماهیت هزینه است ولی در واقع باعث كاهش هزینه های عظیم در بلند مدت میگردد . حق بیمه چون واكسنی است كه از بیماریهای بزرگ جلوگیری می كند .

ب ) حق بیمه بعنوان پس انداز : حق بیمه در ماهیت ، پس انداز پنهانی است كه در روز بروز حادثه كه تمام سرمایه ها از بین رفته این پس انداز پنهانی به كمك می آید و سرمایه از بین رفته را جایگزین می نماید .

با مطالعه منحنی های رشد صنعت و رشد بیمه در كشورهای صنعتی خواهیم دید كه رشد بیمه بهمراه و در كنار رشد صنعت بوده و همواره نقش حامی و نگهبان صنعت ر ا عهده دار بوده و صنعت با تكیه بر بیمه به رشد امروزی خود رسیده است . در واقع بواسطه حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی پیشرفت صنعت در یك جامعه بدون پوشش بیمه ای در بلند مدت حركت ناگسسته خواهد داشت و نه حركت پیوسته و این خود باعث توقف یا از بین رفتن سرمایه ها خواهد شد . روهر آن نیست كه گه تند و گه خسته رود . بهمین دلیل است كه دولت جمهوری اسلامی نیز برای تداوم حركت و رشد صنعت در ایران به فكر بیمه بعنوان ابزار صنعت و وسیله ای برای تهیه و امنیت سرمایه و تداوم كارافتاده است .

 

ساختار صنعت بيمه در ايران

 

ارزيابي وضعيت هر پديده اي وابسته به دو عامل است: الگوي مطلوبي كه بتوان پديده مورد نظر را با آن مقايسه كرد و شاخصي كه نشان دهد آن پديده چقدر به الگوي مطلوب نزديك يا از آن دور است. وجود الگوي مطلوب بيش از آنكه در ارزيابي پديده موثر باشد در جهت گيري حركت آن تعيين كننده است و موجب آن ميشود كه مسير و جهت حركت پديده درست انتخاب شود و هرگونه تصميم و برنامه ريزي در يك جهت و به سوي آن الگو باشد. در غياب الگوي مطلوب، تصميم ها و برنامه ها به آشفتگي و پراكندگي مبتلا خواهند شد و هماهنگي آنها از دست خواهد رفت. بر اين اساس براي ارزيابي ساختار صنعت بيمه در ايران پيش از هر چيز نيازمند الگوي مطلوبي هستيم كه وضعيت صنعت بيمه در ايران را با آن بسنجيم و معياري مي خواهيم كه فاصله صنعت بيمه در ايران را با الگوي مطلوب تعيين كنيم. براي تعيين الگو نبايد سراغ حدس و گمان رفت و در عالم ذهن، وضعيت يا الگوي ايده آلي را تصور كرد. اگر به نقش و تاثير تجربه معتقديم بهتر است در عالم واقعيت الگوي مطلوب را بيابيم. در اين صورت چارهاي جز انتخاب صنعت بيمه كشورهاي پيشرو به عنوان الگو نيست. آنگاه مي توانيم صنعت بيمه در ايران را از لحاظ ساختار و محتوا با صنعت بيمه كشورهاي پيشرو مقايسه كنيم و جهت حركت و برنامه را به آن سو تنظيم كنيم نه اينكه بخواهيم يا بتوانيم در كوتاه مدت به آن برسيم. مقايسه ساختار صنعت بيمه در ايران و كشورهاي پيشرو نشان دهنده چند تفاوت عمده و اساسي است.

 الف - شيوه نظارت: شيوه نظارت تعرفه اي و استفاده از بيمه هاي اتكايي اجباري به عنوان ابزار نظارت اكنون در كمتر جايي از جهان مرسوم است و نهاد نظارتي مشابه بيمه مركزي ايران كه به صورت شركت اداره مي شود و همزمان تركيبي از نهاد نظارتي و شركت بيمه اتكايي است در بازار بيمه دنيا مشابهي ندارد. اصولاً وجود رابطه مالي بين نظارت كننده و نظارت شونده به طور منطقي مغاير و مخل وظايف نظارتي تلقي مي شود و رسالت اين نهاد در حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان را تحت تاثير قرار مي دهد. رويه متعارف نظارت در صنعت بيمه دنيا از يك سو اعمال شرايط سختگيرانه در فرآيند تاسيس شركت هاي بيمه به ويژه در مورد احراز صلاحيت فني نيروي انساني آن و از سوي ديگر كنترل دقيق و مداوم عمليات بيمه گري براي حفظ سلامت بازار بيمه و اطمينان از تناسب توان و تعهد شركت هاي بيمه است. در اين گونه نظام ها استانداردهاي مشخصي براي تاسيس و فعاليت بيمه گري تدوين شده است و نهاد نظارتي آنچه براي تاسيس و قبول تعهد

 

شركت بيمه لازم است را تحت كنترل دارد. بديهي است بدون طراحي و اجراي يك سامانه پيشرفته نظارت مطابق با تجربه كشورهاي پيشرو، نبايد شيوه هر چند ناتوان نظارت تعرفه اي را تضعيف كرد يا آن را كنار گذاشت.

ب - شركت مخصوص بيمه عمر: ماهيت بيمه هاي عمر به ويژه از نوع پس اندازي آن آنچنان با بيمه هاي غيرعمر متفاوت است كه انجام هر دو نوع بيمه در يك شركت واحد كه تفكيك هزينه هاي اداري و اجرايي و محاسبه مشاركت در منافع بيمه گذاران بسيار سخت است موجد مسائل متعددي مي شود. به همين دليل شركت هاي مخصوص بيمه عمر از اجزاي اصلي صنعت بيمه كشورهاي پيشرو است و كمتر مي توان شركت مختلط بيمه عمر و غيرعمر نظير آنچه در ايران است را مشاهده كرد. به نظر مي رسد با تشريك شركت هاي بيمه موجود در راه اندازي يك شركت اختصاصي بيمه عمر و تجميع پرتفوي بيمه عمر همه شركت ها در اين شركت بتوان به دوام و سودآوري آن اميد داشت و علاوه بر حل بسياري از معضل هاي عملياتي و محاسباتي بيمه هاي عمر موجب توسعه اين رشته در ايران شد

ج - شركت بيمه اتكايي : يكي از اجزاي اساسي صنعت بيمه در اغلب كشورها وجود يك يا چند شركت بيمه اتكايي با ظرفيت ريسك پذيري قابل توجه است تا بتواند واگذاري ريسك به بيمه گران ساير كشورها و در نتيجه خروج ارز را به حداقل برساند و حتي با قبول پوشش ريسك از ساير كشورها درآمد ارزي ايجاد كند. در نبود شركت بزرگ بيمه اتكايي شركت هاي بيمه موجود علاقه مند يا ناچار به برقراري رابطه با بيمه گران خارجي و واگذاري ريسك به آنها هستند و به دليل ظرفيت ريسك پذيري اندكي كه دارند مجبورند درصد اندكي از ريسك را نگهداري و بقيه را واگذار كنند. اكراه شركت هاي بيمه داخلي براي واگذاري ريسك و پرهيز از ارائه اطلاعات فعاليت خود به يكديگر كه در بازار رقابتي طبيعي است دليل مهمتري براي ضرورت راه اندازي يك شركت بيمه اتكايي بزرگ است. براي چنين اقدامي چند رهيافت قابل تصور است:

۱- مي توان با افزايش سرمايه گذاري در تنها شركت بيمه اتكايي موجود (بيمه امين) آن را تبديل به يك شركت بيمه اتكايي بزرگ مورد نظر كرد.

۲ - شركت سهامي بيمه ايران مي تواند با انتقال تدريجي پرتفوي عمليات مستقيم بيمه اي و جذب پرتفوي اتكايي موجود در صنعت بيمه به يك شركت بيمه اتكايي بزرگ تغيير ماهيت دهد و همزمان با واگذاري بيش از ۵۰ درصد سهام آن به بخش خصوصي ضمن رهايي از مقررات دولتي ، اراده حاكميتي نيز به واسطه كمتر از ۵۰ درصد سهام دولتي در خود داشته باشد.

۳ - راه اساسي تر آن است كه يك شركت بيمه اتكايي بزرگ را با سرمايه گذاري شركت هاي بيمه، بانك ها، بيمه گذاران بزرگ و پذيره نويسي عمومي بنيانگذاري كرد. د - نهادهاي بازار بيمه: تعدد نهادهاي صنفي در بازار بيمه كشورهاي پيشرو و نقش موثر آنها در تسهيل و تسريع فعاليت هاي بيمه از ديگر نقاط تمايز صنعت بيمه كشورهاي پيشرو با صنعت بيمه در كشور ماست كه در آن نهادهاي صنفي هنوز شكل نگرفته اند و نهادهاي صنفي موجود نيز جايگاه موثري ندارند. سنديكاي بيمه گران و انجمن هاي صنفي نمايندگان و كارگزاران از معدود نهادهاي صنفي بازار بيمه در ايران هستند كه به علت عدم همگرايي دروني و حمايت بيروني نتوانسته اند به نحو موثري در توسعه بازار بيمه ايفاي نقش كنند. به نظر مي رسد تا زماني كه تاثير و نقش نهادهاي صنفي در حمايت از منافع اعضاي خود محرز نشود و اين نهادها در ديدگاه اعضاي خود مقبوليت لازم را نيابند نقش آنان در بازار بيمه برجسته نخواهد شد.هـ - تخصص گرايي : گستردگي و پيچيدگي حرفه بيمه و ارتباط آن با همه ابعاد زندگي و فعاليت هاي اقتصادي آنچنان است كه وجود افرادي مشرف به تمام ابعاد اين حرفه امري موهوم و ناشدني جلوه مي كند. تركيب و تخصص نيروي انساني فعال در صنعت بيمه كشورهاي پيشرو به نحوي است كه هر فرد تنها در باريك هاي از حرفه بيمه گري متخصص و صاحب نظر است به اين صورت كه در رشته فني مربوط فارغالتحصيل شده است و ريسك مربوط به آن نوع خاص از فعاليت را به درستي مي شناسد سپس با ورود به صنعت بيمه و طي دوره هاي آموزشي تخصصي ، رشته دانشگاهي خود را با حرفه بيمه گري پيوند زده و در نهايت به وضعي رسيده است كه قادر است آن ريسك خاص را به خوبي تحليل كند و با شناسايي بازار داخلي و بين المللي وارد مذاكره و چانه زني با بيمه گذاران و ساير بيمه گران شود. در صنعت بيمه ايران وضع به گونه اي است كه اولاً هنوز تخصص گرايي كامل در هيچ يك از اجزاي صنعت بيمه شكل نگرفته يا تثبيت نشده است و نيروي انساني به طور هدفمند در مسير انباشت تجربه و كسب تخصص در يك زمينه خاص بيمه اي قرار نمي گيرد. نحوه جذب نيروي انساني تنها از چند رشته خاص دانشگاهي و جابه جايي هاي متعدد نيروي انساني در بخش هاي مختلف موسسات بيمه مانع اصلي تخصص گرايي در صنعت بيمه است. عوامل فوق نشان مي دهد كه با آنكه ساختار صنعت بيمه در ايران متشكل از نهاد ناظر، شركت هاي بيمه، واسطه هاي فروش و نهادهاي صنفي با صنعت بيمه در كشورهاي پيشرو مشابه به نظر مي رسد اما در اجزاي آن نقايصي وجود دارد كه روند توسعه

صنعت بيمه در كشور بايد معطوف به رفع اين نقايص و حركت به سوي استقرار صنعت بيمه پويا باشد.بديهي است كه اين حركت فرآيندي است تدريجي و برنامه ريزي شده كه همه اهداف آن به فوريت و در كوتاه مدت قابل دستيابي نخواهد بود

 

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید