پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

khs8- کارآموزی بانک ملت

کد محصول:khs8

112 صفحه word

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت
مقدمه3
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی4
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب 4
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه 5
رئیس شعبه5
معاون شعبه5
رئیس دایره صندوق6
تحویلداران6
دایره حوالجات7
ممیز حساب7
تحصیلدار 8
خدمتگزار شعبه8
دایره اعتبارات 8
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت 10
1-حساب جاری الکترونیک (جام10
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت 11
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته11
4-همراه بانک ملت12
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 81320012
6-ملت کارت متمرکز 12
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی 13
8-هدیه کارت ملت13
9- بن کارت ملت13
10- انواع تسهیلات بانکی 14

فصل دوم :عقوداسلامی
1- قرض الحسنه16
کارمزد16
وثایق وتضمینات17
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی 17
عملیات حسابداری قرض الحسنه18
1- ثبت حساب انتظامی قراردادهای 18
2- ثبت  وثایق وتضمینات18
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد 18
4-دریافت اقساط19
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه19
2- مضاربه20
عملیات حسابداری مضاربه 22
1-ثبت قرارداد مضاربه22
2-ثبت وثایق وتضمینات 23
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی23
4-ثبت تعهدات بانک23
5-پرداخت سرمایه مضاربه 24
6-فروش کالای موضوع مضاربه24
3-مشارکت مدنی25
عملیات حسابداری مشارکت مدنی26
1- ثبت قرارداد 26
2-اخذ وثایق وتضمینات26
3-واریز مشارکت مدنی27
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی28
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت28
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی28
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد29
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد29
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی30
4-فروش اقساطی31
فروش اقساطی مسکن32
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار32
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی33
عملیات حسابداری فروش اقساطی 34
1-ثبت قرارداد34
2-واحد وثایق وتضمینات34
   3-پیش پرداخت فروش اقساطی35
4-ثبت تعهدات بانک35
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی35
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی36
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی36
8-دریافت اقساط37
9-تسویه حسابها فروش اقساطی 38
5-اجاره به شرط تملیک38
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک39
1-ثبت قرارداد39
2-ثبت وثایق وتضمینات40
3-وصول پیش دریافت از مشتری40
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده40
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک41
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک41
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط42
8-تغییرات قرارداد42
9-دریافت مال الاجاره43
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده 43
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره43
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق44
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد45
6-سلف45
سود معاملات سلف46
عملیات حسابداری47
1-ثبت قرارداد47
2-ثبت وثایق وتضمینات47
7- جعاله48
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت49
عملیات حسابداری جعاله49
1-ثبت قرارداد49
2-اخذ وثیقه یا تضمین49
3-اخذ پیش دریافت50
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار50
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) 50
6-  مزارعه51
عملیات حسابداری مزارعه52
1-ثبت قرارداد52
2-ثبت وثایق وتضمینات52
3-پرداخت بابت مزارعه 52
4-دریافت سهم بانک53
5-تسویه حساب مزارعه 53
6-برگشت حسابهای انتظامی 54
9-مساقات55
حسابداری مساقات55
1- ثبت قرارداد55
2-ثبت وثیقه یا تضمین55
3-پرداخت بابت مساقات56
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) 56
5-تسویه حساب مساقات56
6-برگشت حسابهای انتظامی56

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی
مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی 60
مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی61
1- ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ومزایده 61
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات62
3-ضمانتنامه پیش پرداخت63
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار64
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت65
1-5- ضمانتنامه گمرکی65
انواع ضمانتنامه های گمرکی 65
1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی 56
2-1-5- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا56
3-1-5- ضمانتنامه ترانزیت کالا66
4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا66
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی67
2-5- ضمانتنامه نظام وظیفه 68
3-5- ضمانتنامه دادگستری69
4-5- ضمانتنامه های متفرقه69
صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک70
صدور ضمانتنامه با درج شرط یا درمتن آن71
ضمانتنامه ارزی 72
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی72
نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت72
مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری74
الف)اشخاص حقیقی74
ب) اشخاص حقوقی74
مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه80
الف)عملیات صدور ضمانتنامه80
ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه82
1-ب- ثبت انتظامی قرارداد82
2-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه82
3-ب – ثبت تعهدات 82
4-ب- ثبت سپرده نقدی83
5-ب- ثبت تمبر مالیاتی83
6-ب- ثبت کارمزد83
ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد84
مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی85
عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه86
نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها 87
مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه89
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه 90
برگشت تعهدات 90
برگشت سپرده نقدی91
برگشت کارمز91
برگشت وثایق91
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه92
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه 94
برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید96

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر101

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید