کارآموزی حسابداری در شبکه بهداشت

 کد محصول:khs13

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول:آشنایی با محل کارآموزی
مقدمه ۱
تاریخچه شبکه بهداشت ۱
اهداف وظایف شبکه بهداشت ۱
ارزش محوری شبکه ۱
نوع فعالیت شبکه بهداشت و درمان ۲
مساحت و زیربناء ۲
تعداد پرسنل ۲
چارت سازمانی شبکه بهداشت و درمان شیروان ۳
نمودار سازمان امور مالی شبکه بهداشت درمان…… ۴
تعداد پرسنل امور مالی ۴
آدرس و کروکی ۵
مبنای سیستم حسابداری ۵
فصل دوم:ارزیابی آموخته های دوره کارآموزی
حسابداری شبکه بهداشت و درمان ۷
واحد امورمالی ۷
انواع لوازم در شبکه بهداشت ۸
قراردادها ۸
کارها و خدمات ارائه شده در واحد حسابداری ۸
آشنایی با مراحل انجام هزینه در شبکه بهداشت ۸
آشنایی با نحوه رسیدگی به اسناد هزینه ۹
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ۱۰
احکام پرسنل رسمی و پیمانی ۱۰
حقوق ثابت طبق حکم کارگزینی ۱۰
حق شاغل ۱۰
حق مدیریت ۱۱
تفاوت تطبیق ۱۱
فوق العاده سختی کار ۱۱
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ۱۱
کمک هزینه عائله مندی و اولاد ۱۱
فوق ا لعاده جذب ۱۲
نحوه محاسبه بیمه ۱۲
بیمه خدمات درمانی ۱۲
محاسبه صندوق بازنشستگی ۱۲
مالیات و نحوه کسر آنها از حقوق ۱۳
آشنایی با سیستم حقوق ودستمزد شبکه ۱۳
آشنایی با ثبت های مربوط به حقوق کارکنان ۱۳
محاسبه مالیات حقوق ۱۴
صندوق بازنشستگی ۱۵
بیمه تامین اجتماعی ۱۵
ثبت در دفاتر روزنامه کل ۱۵
بابت پرداخت حقوق ۱۵
بابت واریز مالیات و بیمه و صندوق ۱۵
آشنایی با نحوه محاسبه ماموریت ۱۷
محاسبه اضافه کاری ۱۹
محاسبه آنکالی ۱۹
تنظیم سند آنکالی ۲۰
آشنایی با تفکیک اسناد ۲۰
درآمد اختصاصی ۲۰
درآمدهای غیر درمانی ۲۱
آشنایی با برنامه پزشک خانواده ۲۱
تعاریف ۲۲
تعریف پزشک خانواده ۲۲
تفاهم نامه مشترک ۲۲
اسناد تضمینی عهده شبکه ۲۹
گزارشهای روزانه ۳۰
گزارش هفتگی ۳۰
گزارش ماهانه ۳۱
فصل سوم:انتقادات و پیشنهادات
انتقاد و پیشنهاد ۳۳
ضمائم ۳۴
جدول مدیریت ۴۷
جدول حق شاغل ۴۷