اطلاعیه

گزارش کارآموزی حسابداری

کارآموزی حسابداری اداره دارائی

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs35 تعداد صفحات: ۴۰ صفحه word قیمت: ۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول          ۰۵ مقدمه          ۰۶ تاریخچه سازمان مالیاتی شیروان          ۰۶ مساحت زیر بنا          ۰۶ نوع فعالیت           ۰۶ هدف  سازمان مالیاتی          ۰۶ واحدهای مختلف در سازمان مالیاتی           ۰۶ معرفی حوزه مالیاتی          ۰۷ وظایف رئیس امور مالیاتی(ممیز کل)          ۰۸ وظایف …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری در شرکت گوشت و فرآورده های آن

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs34 تعداد صفحات: ۴۰ صفحه word قیمت: ۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی : ۸ – خلاصه اهم رویه های حسابداری شرکت ۹ – سیستم ها و کنترلهای شرکت ۱۱ – نگاهی به برنامه های آتی شرکت ۱۲ فصل دوم ارزیابی بخش های مرتبط …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs33 تعداد صفحات: ۱۵ صفحه word قیمت: ۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب : گزارش دوره کار آموزی مقدمه : بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت . بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت . بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد اینجانب دراین دوره . بخش اول : بیولوژی شرکت: …

مشاهده جزییات

گزارش کارآموزی – رشته حسابداری – شرکت آیین بتن دماوند

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs32 تعداد صفحات:  ۲۹ صفحه word قیمت: ۷۰۰۰ تومان مقدمه دانشجویان در پایان هر دوره تحصیلی احتیاج به گذراندن یک دوره کارآموزی جهت آشنایی بیشتر با نحوه کار وهمچنین آموزش آموخته های تئوری خود دارند.کارآموزی در نحوه یادگیری تاثیر بسیاری دارد به طوریکه بسیاری از دانشجویان در دوره کارآموزی …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری در شرکت بیمه

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs31    تعداد صفحات: ۵۰ صفحه word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی ۸ آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی ۹ اداره کل تامین اجتماعی استان ۱۲ تعهدات وحمایتهای شعبه ۱۳ تعهدات کوتاه مدت ۱۳ تعهدات بلند مدت ۱۴ چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف …

مشاهده جزییات

گزارش کارورزی حسبداری صنعتی ۱ و ۲

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs29 تعداد صفحات: ۲۴ صفحه  WORD قیمت: ۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب نمودار سازمانی ماهیت حسابداری صنعتی ۵ ماهیت حسابداری صنعتی ۶ مقایسه مؤسسات بازرگانی با مؤسسات تولیدی ۷ مؤسسات بازرگانی و تولیدی : مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته ۷ انواع هزینه های کالا در یک مؤسسه تولیدی …

مشاهده جزییات

کارآموزی موسسه حسابداری

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs28 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب خلاصه ۱ نرم افزار حسابداری محاسب  ۱ نحوه کار با نرم افزار محاسب ۱ نحوه کار با نرم افزار فرا سیستم ۴ مقدمه ۶ فصل اول  ۷ تاریخچه  ۸ موضوع فعالیت ۸ ساختار حرفه‌ای کارکنان ۸ حوزه فعالیت ۹ فصل دوم  ۱۰ ۱- سیستم انبار ۱۱ انواع رسید …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری اداره مالیات ۲

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول: khs27 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : آشنایی کلی با مکان کار آموزی مقدمه : ۲ تاریخچه ۴ مساحت زیر بنا ۵ نوع فعالیت ۶ هدف  سازمان مالیاتی: ۶ واحدهای مختلف در سازمان مالیاتی ۶ معرفی حوزه مالیاتی ۶ الف) نقل و انتقال ۷ ب) تعیین مالیات شغلی ۷ ۲- واحد …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری اداره امور مالیاتی ۱

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs26 تعداد صفحات: ۲۰ صفحه word قیمت: ۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه : ۳ هفته اول ۵ سه شنبه ۵ . چهارشنبه ۵ پنج شنبه ۵ فرم تشخیص مالیات : ۵ تخفیف از رئیس اداره امور مالیاتی : ۶ هفته دوم ۸ شنبه ۸ آشنایی کامل با گزارش رسیدگی …

مشاهده جزییات

کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

دانلود کارآموزی رشته حسابداری

کد محصول:khs25 تعداد صفحات: ۴۰ صفحه word قیمت: ۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ تاریخچه کاشی در ایران ۲ انواع کاشیهای کف عبا رتند از ۵ واحد بالمیل ۶ اسپری درایر ۶ پرس : ۷ عیوب ناشی از پرس ۸ خشک کردن ۹ واحد کوره ۹ واحد SORTING 10 نمونه …

مشاهده جزییات