کارآموزی حسابداری خیریه

کد محصول:Khs6

تعداد صفحات: ۱۸ صفحه word

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :
تاریخچه :
هدف
مکان جغرافیایی :
مساحت زیربنا :
اعضای هیأت مدیره :
مدیر عامل :
حسابداران :
بخش های مؤسسه :
پرسنل بخش های پزشکی :
افراد کمک کننده :
صندوق های جمع آوری کمک :
سرمایه اولیه :
مراجعین :
صورت های مالی :
خزانه دار :
کارمندان حسابداری :
تنخواه گردان :
.تاریخ و روزهای کارآموزی :

تاریخچه :
موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) درسال ۱۳۷۱ تأسیس شد . این موسسه مربوط به بخش خصوص است .

هدف :
هدف ازتأسیس این موسسه جمع آوری کمک های مردمی جهت ارائه خدمات پزشکی به بیماران است .

مکان جغرافیایی :
موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) واقع در طبس، خیابان امام، میدان قدس جنب هیأت ابوالفضل (ع) است.

مساحت زیربنا :
زیربنای ساختمان در سال ۷۸. ۴۲۰ متر بود. در سال ۱۳۸۱ مساحت آن به ۴۸۴ متر رسید و از سال ۸۲ تا ۸۴ مساحت آن به ۵۳۴ متر تغییر یافت. ساختمان در دو طبقه بناست. طبقه اول بخش های پزشکی و طبقه دو بخش اداری.

اعضای هیأت مدیره :
این مؤسسه تعداد ۷ نفر هیأت مدیره دارد. و تعداد هیأت امناء آن ۳۰ نفر است. تعدادی از هیأت امناء آن عبارتند از : آقایان علی خوش چشم، علی پناهی، سید محمد عماد حقی، جواد تقوایی و …

مدیر عامل :
مدیر عامل مؤسسه جناب آقای کامکار.

حسابداران :
حسابداران مؤسسه عبارتند از آقای علی خوش چشم و آقای شیروی

بخش های مؤسسه :
مؤسسه خیریه حضرت ابوالفضل به ۵ بخش تقسیم می شود:
۱- بخش عمومی
۲- بخش اورژانس
۳- بخش فیزیوتراپی
۴- بخش بینایی سنجی
۵- بخش حسابداری

پرسنل بخش های پزشکی :
مؤسسه دارای ۱۵ نفر کارمند رسمی و ۱۴ نفر کارمند قرار دادی است.
و نیز دارای ۵ پزشک معالج و ۱ دندانپزشک است.

افراد کمک کننده :
افراد عضو کمک کننده این مؤسسه تعداد ۳۹۹/۲ نفر هستند که ماهیانه کمک های خود را ارائه می دهند.

صندوق های جمع آوری کمک :
مؤسسه دارای ۳۵۶ صندوق در داخل منازل و ۴ صندوق بزرگ در معابر است.

سرمایه اولیه :
این مؤسسه در سال اول با سرمایه ای معادل ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال تأسیس گردید.

مراجعین :
کل مراجعین از سال ۷۸ تا ۸۴ به این مؤسسه بالغ بر ۵۷۸/۹۸ نفر می باشند.

صورت های مالی :
این مؤسسه صورت های مالی خود را سالی یکبار ارائه می دهد و نیز تمام عملیات حسابداری آن بصورت کامپیوتری انجام می شود.

خزانه دار :
مسوولیت خزانه داری این مؤسسه را آقای خوش چشم برعهده دارد.

کارمندان حسابداری :
کارمندان بخش حسابداری این مؤسسه آقای حبیب زاده و خانم حسنک هستند.

تنخواه گردان :
تنخواه گردان این مؤسسه برعهده آقای حبیب زاده است.
تاریخ و روزهای کارآموزی :
اینجانب از تاریخ ۲/۲/۸۵ در این مؤسسه شروع به انجام کارآموزی کردم که در تاریخ ۱۰/۳/۸۵ به پایان رسید.
جمعاً ۶۰ روز مشغول فعالیت بودم که روزی ۴ ساعت بود. و کلاً ۲۴۰ ساعت کارآموزی من به طول انجامید.

عنوان و موضوع کارآموزی :
در اینجا مشغول به انجام عملیات حسابداری شرکتها شامل : هزینه یابی، صدور سند، ثبت دفاتر حسابداری و کل و معین، انبارداری، تهیه ترازنامه در پایان دوره مالی و … بودم (بستن حساب های سال ۱۳۸۴).