لیست Tourism Management

دانلود رایگان مقالات انگلیسی جدید 2023-2022 از نشریه معتبر مدیریت گردشگری – Tourism Management همراه با ترجمه تخصصی 

مقاله انگلیسی با ترجمه رنگ آمیزی مقاصد گردشگری: نقش روانشناسی رنگ در اینستاگرام

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ساختار سرمایه در صنعت گردشگری : نقش استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 24000تومان

مشاهده جزییات