اطلاعیه

لیست Oxford University Press

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش گفتمان عاطفی و بدنام سازی بیمارگونه در مشروعیت زدایی از شیوه های مصرف کننده

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  57000 تومان

مشاهده جزییات