اطلاعیه

لیست Marine Policy

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا دیدگاه های حسابداری انتقادی می تواند به توسعه حسابداری اقیانوس و حاکمیت اقیانوس کمک کند؟

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده79000 تومان

مشاهده جزییات