اطلاعیه

لیست Journal of World Business

مقاله انگلیسی با ترجمه روابط تجاری-دولتی بین المللی: استراتژی های مدیریت ریسک سازمان های چند ملیتی در اقتصادهای نوظهور

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  52 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده44000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 38000 تومان

مشاهده جزییات