اطلاعیه

لیست Journal of International Accounting Auditing and Taxation

مقاله انگلیسی با ترجمه یک آنالیز بین المللی در مورد تأثیر اجرای قانون بر کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 51 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده72000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه متغیرهای موثر بر استفاده عملکرد حسابرسی داخلی از تجزیه و تحلیل داده ها در عصر کلان داده ها: شواهد جهانی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده52000 تومان

مشاهده جزییات