لیست Journal of International Accounting Auditing and Taxation

مقاله انگلیسی با ترجمه متغیرهای موثر بر استفاده عملکرد حسابرسی داخلی از تجزیه و تحلیل داده ها در عصر کلان داده ها: شواهد جهانی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده52000 تومان

مشاهده جزییات