لیست J. Account. Public Policy

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت بحران بلادرنگ: بررسی نقش حسابداری در دولت های محلی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  31000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی تأثیر مدت همکاری مدیر مالی و شرکت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده59000  تومان

مشاهده جزییات