اطلاعیه

لیست J. Account. Public Policy

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت بحران بلادرنگ: بررسی نقش حسابداری در دولت های محلی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  31000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی تأثیر مدت همکاری مدیر مالی و شرکت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده67000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 34 صفحه فایل WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 31000 تومان

مشاهده جزییات