مقاله انگلیسی تاثیر ارتقاء مشاوره حقوقی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H489

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تاثیر ارتقاء مشاوره حقوقی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

عنوان انگلیسی:

The effect of general counsel prominence  on the pricing of audit services

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H489)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما به بررسی تاثیر ارتقا موقعیت مشاور حقوقی (GC) شرکت در تیم مدیریت ارشد بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی می پردازیم. تحقیقات پیشین نشان می دهد که جایگاه GC می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود موقعیت شرکت با ارتقاء یکپارچگی شرکت، اخلاق، و خدمت به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی و نظارتی داشته باشد. اما همچنین دیده شده که ارتقا GC ممکن است با معضلات اخلاقی مواجه شود، و باعث می شود آنها مسئولیت های حرفه ای را نادیده بگیرند و به نفع مدیر عامل و سایر مدیران اجرایی رفتار کنند. با استفاده از هزینه های حسابرسی به عنوان شاخصی برای ریسک مشارکت حسابرسی، ما رابطه منفی بین ارتقا GC در مدیریت ارشد و هزینه های حسابرسی پیدا کردیم. ما مکانیزم های پشت این رابطه را بررسی کردیم و دریافتیم که ارتقا GC با کاهش در هر دو ریسک پیش فرض و ریسک بیانیه های مالی غلط، همراه  است، که به ترتیب از کاهش ادراک حسابرسان از ریسک کسب و کار مشتری و ریسک حسابرسی  ، حمایت می کند.

کلیدواژگان: هزینه های حسابرسی، ریسک مشارکت حسابرسی، پاداش مدیر اجرایی، مشاوره حقوقی

  1. نتیجه گیری

این مقاله بررسی می کند که آیا ادراکات حسابرسان از ریسک مشارکت حسابرسی تحت تأثیر شرکت هایی قرار دارد که GC را به تیم مدیریت ارشد ارتقا می دهند. به طور ویژه، ما بررسی می کنیم که آیا شرکت هایی که GC را به مدیریت ارشد ارتقاء می دهند کاهش ریسک مشارکت حسابرسی (شاخص هزینه های حسابرسی) را تجربه می کنند . یک جریان نوظهور تحقیقاتی نشان می دهد که نقش GC شرکت در سال های اخیر گسترش یافته است و GC اغلب به عنوان یکی از اعضای مدیریت ارشد  فعالیت می کند(Deloitte، ۲۰۱۱). با این حال، به دلیل گسترش نقش GC ، نگرانی هایی وجود دارد که GC ها ممکن است نقش خود را تا حد یک نگهبان تنزل دهند تا به عنوان بخشی از این شرکت شناخته شوند و نقش تسهیل کننده منافع مدیریت را بر عهده بگیرند (Nelson and Nielsen، ۲۰۰۰). به عبارت دیگر، مشخص نیست که GC در صورت ایجاد مناقشه بین منافع مدیران و سهامداران ، طرف کدام یک را می گیرند  (Hazard، ۱۹۹۷). درنتیجه، حسابرسان ممکن است ارزیابی خود را از ریسک مشارکت حسابرسی هنگامی که GC ها به مدیریت ارشد ارتقا یابند، تغییر دهند.

Abstract

We investigate the effect of corporate general counsel (GC) ascension to the senior management team on the pricing of audit services. Prior research suggests that the GC position may have a significant influence in setting the tone at the top by promoting corporate integrity, ethics, and serving as a governance and monitoring mechanism, but also recognizes that prominent GCs may face ethical dilemmas, causing them to disregard professional responsibilities to curry the favor of the CEO and other executives. Using audit fees to proxy for audit engagement risk, we find a negative association between GC ascension to top management and audit fees. We investigate the mechanisms behind this relation and find GC ascension is associated with a reduction in both default risk and financial misstatement risk, which supports auditors’ perceived reduction in client business risk and audit risk, respectively.

Keywords: Audit fees ,Audit engagement risk, Executive compensation, General counsel

  1. Conclusion

This paper examines whether auditors’ perceptions of audit engagement risk are affected by firms that ascend the GC to the top management team. Specifically, we examine whether firms that promote a GC to top management experience a reduction in audit engagement risk, as proxied by audit fees. An emerging stream of research shows that the role of the firm’s GC has expanded in recent years and that the GC often serves as a member of top management (Deloitte, 2011). However, as the role of the GC has expanded, there is concern that GCs may discount their role as gatekeeper in order to be seen as part of the company and take on the role of facilitator of management interests (Nelson and Nielsen, 2000). In other words, it is unclear ex ante whether the GC serves the interest of top management or shareholders when there is a conflict of interest (Hazard, 1997). Subsequently, auditors may change their assessment of audit engagement risk when GCs ascend to top management.

We employ firm fixed effects regressions to examine whether changes in GC prominence over time influence auditors’ perception of audit engagement risk. Our results suggest that prominence of the GC is negatively associated with audit fees. We also employ a changes analysis and find results confirming that ascension of the GC is associated with a reduction in audit fees. Furthermore, we find evidence that improved accounting quality and lower default risk reveal channels through which the negative association between GC prominence and audit fees manifests. In additional analysis, we find that GC ascension to top management attenuates the audit fee premium for firms with prior financial reporting problems, consistent with auditor perceptions that GCs can mitigate legal risks through more effective remediation.

Our study provides several contributions to the literature. First, we contribute to the stream of auditing research that examines the association between the clients’ monitoring mechanisms on the pricing of audit services as well as composition of top management and audit fees. Second, we contribute to the emerging line of research examining the consequences of having the GC position as a member of top management. Finally, while the role and influence of the GC has been debated among regulators and in academic circles, we provide evidence on the auditor’s perception of clients that have prominent GCs.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات جدید درباره حق الزحمه حسابرسی با ترجمه