اطلاعیه

لیست emerald:Journal of Accounting and Organizational Change

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده79000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه درک پذیرش یا رد نوآوری های حسابداری مدیریت در یک SME با استفاده از چارچوب های مفهومی راجرز

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   38 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  79000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ادغام سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  28 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 35000   تومان

مشاهده جزییات