اطلاعیه

لیست Critical Perspectives on Accounting

مقاله انگلیسی با ترجمه دیدگاه تئوری ساختاری در تعامل بین استراتژی و حسابداری : باز شدن پیوستگی اجتماعی و تحول

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   40 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده57000 تومان

مشاهده جزییات