خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2018 مدیریت بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2018 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 10 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :  سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: باز کردن جعبه سیاه از طریق دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی High performance work system and performance: Opening the black box through the organizational ambidexterity and human resource flexibility

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه ی تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis مربوط به سال 2018 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2018 :  تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات: آیا خیابان دو طرفه است؟ عنوان انگلیسی:R&D and patents: is it a two way street?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2018 دارای 16 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :   بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ عنوان انگلیسی: Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مشارکت مشتری در جامعه برند تجارت الکترونیک: مقایسه تجربی از مدل های جایگزین

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2018 دارای 25 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :  مشارکت مشتری در جامعه برند تجارت الکترونیک: مقایسه تجربی از مدل های جایگزین عنوان انگلیسی: Customer engagement in an e-commerce brand community An empirical comparison of alternate models

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توسعه و اجرای مدل های کسب و کار اقتصاد مدور در شرکت های فن آوری خدمت محور

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 12 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :   توسعه و اجرای مدل های کسب و کار اقتصاد مدور در شرکت های فن آوری خدمت محور عنوان انگلیسی: Developing and implementing circular economy business models in service-oriented technology companies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی دستیابی به توجه مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی های نوظهور: پیوند میان بازاریابی الکترونیکی و گرایش های رفتار خرید اکتشافی مصرف کنندگان

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2018 دارای 28 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :  دستیابی به توجه مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی های نوظهور: پیوند میان بازاریابی الکترونیکی و گرایش های رفتار خرید اکتشافی مصرف کنندگان عنوان انگلیسی: Achieving consumers’ attention through emerging technologies :The linkage between e-marketing and consumers’ exploratory buying behavior tendencies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمدها

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018  دارای 13 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :  مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمدها: شواهد بدست آمده از داده های بین المللی عنوان انگلیسی: Institutional ownership, product market competition, and earnings management: Some evidence from international data

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدل سازی مبتنی بر عامل در مدیریت منابع انسانی استراتژیک شامل عوامل درونی و بیرونی

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 32 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2018 :  رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در مدیریت منابع انسانی استراتژیک شامل عوامل درونی و بیرونی عنوان انگلیسی: An agent based modeling approach in the strategic human resource Management, including endogenous and exogenous factors

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 15 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 :  بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی عنوان انگلیسی: comprehensive investigation on performance of oil and gas development in Nigeria: Technical and non-technical analyses

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول

مقالات بیس سال 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2018 دارای 38 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 : استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول عنوان انگلیسی: Advertising Strategy and Its Effectiveness on Consumer Online Search in a Defaming Product-Harm Crisis

مشاهده جزییات