اطلاعیه

مقاله انگلیسی مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمدها

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸  دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M820

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمدها: شواهد بدست آمده از داده های بین المللی

عنوان انگلیسی:

Institutional ownership, product market competition, and earnings management: Some evidence from international data

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M820)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما تاثیر مالکیت نهادی و رقابت در بازار محصول بر مدیریت درآمدها ( به هر دو صورت واقعی و تعهدی) با استفاده از داده های بدست آمده از شرکت های غیرمالی در ۴۱ کشور دنیا برای دوره زمانی بین ۱۹۹۵-۲۰۱۶ را بررسی می‌کنیم. به طور کلی، عدم تقارن در نقش مالکیت نهادی و نقش رقابت در بازار محصول در محدود کردن مدیریت درآمدهای تعهدی در مقابل مدیریت درآمدهای واقعی را ثبت می‌کنیم. بعد از کنترل شاخص‌های مدیریت درآمدها در سطح شرکت که تحقیقات پیشین ثبت کردند و متغیرهای شاخص در سطح صنعت و کشور، شواهد محکمی یافتیم که افزایش مدیریت درآمدهای تعهدی بر روی  درصدی از مالکیت نهادی تاثیرگذار است. اما شواهدی دال بر اینکه افزایش مدیریت درآمدهای واقعی با درصدی از مالکیت نهادی در ارتباط است، نیافتیم. در حالی که، به نظر می‌رسد مالکیت نهادی تاثیری بر مدیریت درآمدهای واقعی ندارد، به طور معناداری باعث افزایش مدیریت درآمدهای تعهدی می‌شود. همچنین دریافتیم که رقابت در بازار محصول به صورت مثبتی با مدیریت درآمدهای تعهدی در ارتباط است، هرچند از نظر آماری زمانی معنادار است که از نشان شاخص هرفیندهال-هیرشمن  استفاده شود. در پایان، با استفاده از دو نشان از سه نشان رقابت در بازار محصول، متغیر رقابت در بازار محصول به صورت منفی و معناداری با مدیریت درآمدهای واقعی در ارتباط است. تنها زمانی که از معکوس تعداد شرکت ها در یک صنعت استفاده می‌کنیم، ارتباط مثبتی بین رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمدهای واقعی دست می‌یابیم. رقابت در بازار محصول باعث تقویت مدیریت درآمدهای تعهدی و تضعیف مدیریت درآمدهای واقعی می‌گردد.

Abstract

We examine the impact of institutional ownership and product market competition on earnings management (both accrual-based and real) using data from non-financial firms in 41 countries around the world for the period 1995–۲۰۱۶. Overall all, we document an asymmetry in the role institutional ownership and product market competition play in curbing accrual vis-à-vis real earnings management. After controlling for firm-level determinants of earnings management documented by prior research, industry and country indicator variables, we find robust evidence (no evidence) that accrual (real) earnings management increases (is associated) with percentage of institutional ownership. While institutional ownership appears to have no effect on real earnings management, it significantly accentuates accrual earnings management. We also find that product market competition is positively associated with accrual earnings management, though statistically significantly only when the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) proxy is used. Lastly, product market competition is significantly negatively associated with real earnings management, using two of the three proxies of product market competition. Only when we use the inverse of number of firms in an industry (NUMB) do we find a positive association between product market competition and real earnings management. Product market competition appears to accentuate accrual but attenuate real earnings management.

Introduction

Whether institutional ownership and product market competition do influence and how much influence they have on firm decisions, corporate governance and earnings management has been a subject of intense debate and a focus of many prior studies. Prior earnings management studies which investigate the role of institutional ownership and product market competition, unlike research in other areas such as capital structure, dividend payout, executive compensation, etc., have been single-country focused. However, both the degree of institutional ownership and product market competition as well as their relative effectiveness in monitoring and disciplining managers likely differ across countries (Çelik & Isaksson, 2013; Haw, Ho, Li, & Zhang, 2015). Consistent with this, prior single-country studies find mixed results.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده رقابت پذیری

مقالات ترجمه شده  مالکیت نهادی

مقاله ترجمه شده در مورد ساختار مالکیت