کنترل نوار نقاله خط تولید یک کارخانه با PLC

کد محصول BR285

تعداد صفحات: ۷۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده۶
نمای شماتیک  از برد الکترونیکی۷
نمای اصلی برد(قسمت الکترونیک۸
نمای کلی پروژه۹

فصل اول :سخت افزار۱۱
Plc1-1         ۱۲
۱-۲       موتور گیربکسی  ۴۰
۱-۳       سنسور مادون قرمز۴۶
۱-۴       میکرو کنترلر ۵۱
Lcd1-5      ۶۰
۱-۶      خلاصه فصل۶۵

فصل دوم: نرم افزار۶۶
۲-۱          برنامه plc  ۶۷
۲-۲         برنامهAVR70
۲-۳        خلاصه فصل۷۳

منابع ۷۴