اطلاعیه

کتب مهندسی برق

بررسی کنترل موتورهای القایی ، اینورتر- تبدیل ac به dc

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR265 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول- مدارهای موردنیاز برای کنترل موتور القایی اینورتر  ۱ ۱-۱- اینورتر پل تکفاز  ۲ ۱-۲- اینورتر تکفاز PWM  ۵ ۲- اینورترهای سه فاز  ۶ ۳- اینورتر با تشدید سری  ۱۴ ۴- اینورترهای منبع جریان  ۱۵ ۴-۱- اینورتر …

مشاهده جزییات

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه پست فشارقوی

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR264 تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه ۲ ۲-۱-تعاریف و اصطلاحات ۷ فصل دوم: اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ۱۰ ۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی ۱۱ ۲-۲-انواع طراحیها ۱۴ ۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست ۱۵ ۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط …

مشاهده جزییات

طراحی دستگاه قند شکن برقی

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR261 تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایل PDF قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه فصل اول اصول طراحی ماشین پروسه طراحی مراحل مهندسی معکوس فواید تهیه نمودار درختی روند طراحی دستگاه قند شکن نحوه عملکرد دستگاه نمودار درختی اجزای سازنده فصل دوم پیرووبادامک قرقره تیغه نیم موج انواع روش …

مشاهده جزییات

طراحی منبع تغذیه با سیستم کنترل پروسسوری

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR259 تعداد صفحات: ۴۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب بخش اول: دیجیتال ۱ فصل اول : تاریخچه محل کارآموزی ۲ فصل دوم: طراحی سخت افزار پروسسور ۴ ۱-۱ طراحی مدار Power on Reset 6 ۱-۲ طراحی مدار Pulse Generator 7 ۱-۳ طراحی مدار Debounced switch 8 …

مشاهده جزییات

ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﯿـﻮب‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری، و ارائه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR256 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب ﻓﺼﻞ اول: ۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ۱ ۱-۲ ﻫﺪف ۱ ۱-۳ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ۱ ۱-۴ ﻣﺤﺘﻮای فصل ۲ فصل دوم: ۲-۱مقدمه ای بر اجزای ترانس و نقش آنها در بروز ﻋﯿﺐ ۳ ۲-۲ اﺟﺰای ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮوز …

مشاهده جزییات

مروری بر اتوماسیون صنعتی PLC

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR255 تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان فهرست تفصیلی فصل اول  ساختار PLC 3 فصل دوم مقدمه ای به زبان STEP  ۵    ۲۱ فصل سوم برنامه نویسی به زبان  STEP  ۵۱۱۸ فصل چهارم ابزاترهای ورودی / خروجی ۱۶۸ فصل پنجم نمونه عملی از کاربرد PLC در کارخانه فولاد ۱۸۱ مراجع ( …

مشاهده جزییات

شناخت و اصول کار برقگیرها

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR252 تعداد صفحات: ۷۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول تعریف سیستم برقگیر برقگیر یا رسانای آذرخش فصل دوم ایمنی حفاظت ضرورت استفاده از برقگیرها اساس کار دستگاه LCM سیستم های حفاظت صاعقه بررسی برقگیرهای اکسید فلزی سیستم های حفاظتی جایگزین فصل سوم …

مشاهده جزییات

بررسی تکنولوژی نانو الکترونیک

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR249 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه فصل اول : نانو تکنولوژی ۱-۱- تعریف فناوری نانو از منابع مختلف ۱-۲- تاریخچه فناوری نانو ۱-۳- تقسیم بندی نانو تکنولوژی ۱-۳-۱- نانو تکنولوژی مرطوب ۱-۳-۲-  نانو تکنولوژی خشک ۱-۳-۳- نانو تکنولوژی تخمینی( محاسبه ای )  فصل دوم : نانو الکترونیک ۲-۱- الکترونیک و …

مشاهده جزییات

بررسی موتورهای القایی یکفاز

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

کد محصول BR248 تعداد صفحات: ۴۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه.  ۲ فصل ۱- موتورهای القاء یکفاز . ۳ ۱-۱- ساختمان و طرز کار موتورهای القاء یکفاز.  ۴ ۱-۱-۱- تئوری میدان دوگانه دوار  ۶ ۱-۱-۲-تئوری میدانهای متقاطع . .۷ ۱-۲- موتور القاء یکفاز با راه اندازی خودبخود.  . …

مشاهده جزییات

ساخت مدار میکروکنترلر

دانلود مقاله جزوه کتاب پروژه مهندسی برق

متن کامل مقاله موجود نیست فهرست مطالب دارای فایل های .DWG و .bak فصل اول – توصیف کامل پروژه ۱-۱- ضرورت ها و نیازها ۱-۱-۲- مراحل انجام پروژه فصل دوم تئوری مرتبط با پروژه ۲-۱- مقدمه ۲-۲- بررسی دستورات میکرو کنترلر فصل سوم – بررسی سخت افزار سیستم ۳-۱- مقدمه ۳-۲- بلوک دیاگرام …

مشاهده جزییات