اطلاعیه

شیوع چاقی و ارتباط آن با فعالیت بدنی در پسران دانش آموز دوره راهنمایی تحصیلی شهر زنجان

کد محصول VR57

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱-        مقدمه

۱-۲-        بیان مسئله

۱-۳-        ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

۱-۴-۲ – اهداف اختصاصی

-۵- فرضیه های تحقیق

۱-۶- روش تحقیق

۱-۷- روش های آماری

۱-۸-محدودیت های تحقیق

۱-۸-۱- محدودیت های قابل کنترل

۱-۸-۲- محدودیت های غیرقابل کنترل

۱-۹- پیش فرض های تحقیق

۱-۱۰- تعریف واژه ها

فصل دوم : مانی و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲ بخش اول : مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱ تعریف چاقی:

۲-۲-۲  تعریف اضافه وزن ……۱۳

۲-۲-۳ رابطه اضافه وزن و چاقی با مرگ و میر و بیماری ها    ۱۳

۲-۲-۴ علل اضافه وزن و چاقی  ..  ۱۵

۲-۲-۴-۱  رژیم غذایی  .  ۱۵

۲-۲-۴-۲  وراثت  …  ۱۶

۲-۲-۴-۳ بی تحرکی  …… ۱۶

۲-۲-۴-۴ عوامل اجتماعی  ….. ۱۷

۲-۲-۴-۵ عادت غذایی  .. ۱۷

۲-۲-۴-۶ عوامل روانی  .. ۱۸

۲-۲-۴-۷ عوامل ناشی از غدد مترشحه داخلی  ..۱۸

۲-۲-۴-۸ طول مدت خواب  ..۱۹

۲-۲-۴-۹ مدت تماشای تلویزیون  ۱۹

۲-۲-۴-۱۰ تحصیلات والدین  ……۱۹

۲-۲-۴-۱۱ شغل والدین  .۲۰

۲-۲-۴-۱۲ بعد خانوار  …۲۰

۲-۲-۵ چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان  ..۲۰

۲-۲-۶ روش های سنجش ترکیب بدن  ……۲۱

۲-۲-۶-۱ روش های آزمایشگاهی ارزیابی ترکیب بدن  ..۲۱

۲-۲-۶-۲ روش های میدانی ارزیابی ترکیب بدن  … ۲۲

۲-۲-۷ شاخص توده بدن (BMI)  ۲۳

۲-۲-۸ رابطه فعالیت بدنی با چاقی و اضافه وزن  …..۲۶

۲-۳ تحقیقات انجام شده در ایران  ۲۷

۲-۴ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  …. ۳۰

۲-۵ جمع بندی  ۳۳

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱ مقدمه  .۳۷

۳-۲ طرح تحقیق  …..۳۷

۳-۳ جامعه آماری  ….۳۷

۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری  ۳۷

فصل ۴ : تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه       ۴۷

۴-۲ – تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهش    ۴۷

۴-۲-۱ یافته های دموگرافیک      ۴۷

۴-۲-۱-۱ ویژگی های بعد خانوار ۴۷

۴-۲-۱-۲ ویژگی های سطح تحصیلات پدران       ۴۸

۴-۲-۱-۳ ویژگی های سطح تحصیلات مادران      ۴۹

۴-۲-۱-۴ ویژگی های اشتغال پدران         ۵۰

۴-۲-۱-۵ ویژگی های اشتغال مادران        ۵۱

۴-۲- ۲ یافته های فعالیت بدنی     ۵۲

۴-۲-۳ یافته های تن سنجی         ۵۵

۴-۳  تجزیه و تحلیل استنباطی پژوهش      ۶۱

۴-۳-۱ همبستگی ها        ۶۱

۴-۴  آزمون فرضیه های تحقیق    ۶۲

فرضیه۱:            ۶۲

فرضیه ۲ :          ۶۶

فرضیه ۳:           ۷۲

فصل ۵ : نتایج

۵-۱- مقدمه       ۷۴

۵-۲-خلاصه تحقیق        ۷۴

۵-۳- نتایج حاصله از تحقیق به شرح ذیل می باشد:            ۷۵

۵-۴ بحث و بررسی        ۷۵

۵-۵- نتیجه گیری           ۷۹

۵-۶- پیشنهاد ها :           ۷۹

۵-۶-۱ پیشنهادات کاربردی         ۷۹

۵-۶-۲ پیشنهادات پژوهشی          ۷۹

منابع

پیوست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.