اطلاعیه

کتب علوم ورزشی و تربیت بدنی

بررسی عوامل موثر در موفقیت کاراته کاران از دیدگاه مربیان و کاراته کاران سبک کیوکوشین

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR41 تعداد صفحات: ۹۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق ( مقدمه و معرفی ) مقدمه بیان مساله و موضع تحقیق اهداف تحقیق سوالهای تحقیق محدودیتهای تحقیق پیش فرضهای تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات فصل دوم : ادبیات تحقیق کیوکوشین از تولد تا …

مشاهده جزییات

تاثیر انعطاف پذیری و تمرینات کششی در آمادگی جسمانی افراد ورزشکار

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR40 تعداد صفحات: ۹۲ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱ـ۱ مقدمه ۲ـ۱ بیان مسأله ۳ـ۱ ضرورت و اهمیت تحقیق ۴ـ۱ اهداف تحقیق ۵ـ۱ پیش‌فرضهای آزمون ۶ـ۱ فرضیه‌های تحقیق ۷ـ۱ محدودیت‌های تحقیق ۸ـ۱ متغیرهای تحقیق ۹ـ۱ تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات فصل دوم ۱ـ۲ مقدمه …

مشاهده جزییات

مقایسه سطوح IgM, IgA, IgG و کورتیزول سرم استراحت پرورش اندام کاران نخبه با غیر ورزشکاران

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR39 تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب تقدیر و تشکر۵ پیشگفتار۶ چکیده۸ مقدمه۱۲ فصل اول: طرح تحقیق۱۶ مقدمه۱۷ بیان مسئله۱۹ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۲۱ اهداف تحقیق۲۲ فرضیه های تحقیق۲۳ محدودیت های تحقیق۲۳ پیش فرض های تحقیق۲۴ متغیرهای تحقیق۲۴ تعاریف واژه ها و اصطلاحات۲۴ …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر تمرین ذهنی وتمرین بدنی وتلفیقی از آنها برزمان واکنش انتخابی دانشجویان پسر غیر ورزشکار

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR38 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب تقدیر و تشکر ۵ پیشگفتار ۶ چکیده ۸ مقدمه ۱۲ فصل اول: طرح تحقیق ۱۵ مقدمه ۱۶ بیان مسئله ۱۶ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۹ اهداف تحقیق ۲۰ فرضیه های تحقیق ۲۱ محدودیت های تحقیق ۲۱ …

مشاهده جزییات

تفاوت های جنسیتی در زمان واکنش بینایی وشنوایی ورزشکاران

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR37 تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان چکیده تحقیق حاضر به منظور مقایسه بین زمان های واکنش بینایی و شنوایی (ساده و انتخابی) دختران و پسران ورزشکار اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و علی – مقایسه ای می باشد. جامعه مورد نظر این …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR36 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱)  مقدمه ۲ ۱-۲)  بیان مسأله۴ ۱-۳)  ضرورت و اهمیت تحقیق۷ ۱-۴)  اهداف تحقیق۹ ۱-۴-۱)  هدف کلی۹ ۱-۴-۲)  اهداف اختصاصی۹ ۱-۵)  فرضیه های تحقیق۱۰ ۱-۶)  پیش فرض های تحقیق۱۲ ۱-۷)  محدودیت های …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر موسیقی زورخانه ای بر میزان عملکرد باستانی کاران در حرکت میل گرفتن

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR35 تعداد صفحات: ۱۱ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۵۰۰ تومان چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق جامعه آماری روش اجرا نتایج بحث و نتیجه گیری پیشنهادات تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر موسیقی بر درمان بیماران

مشاهده جزییات

تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR26 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب تشکر و قدردانی تقدیم چکیده فارسی فصل اول : طرح پژوهش  ۱ مقدمه ۲ بیان مسئله  ۴ ضرورت و اهمیت پژوهش  ۶ اهداف پژوهش ۸ پیش فرض های پژوهش ۹ فرضیه های پژوهش  ۹ محدودیت های پژوهش ۹ تعریف واژه ها …

مشاهده جزییات

اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR24 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب : اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی اهداف تربیت بدنی و ورزش هدفهای بهداشتی و تندرستی هدفهای تربیتی و اخلاقی هدفهای روانی و اجتماعی …

مشاهده جزییات

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR20 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه و بیان مسأله مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه‌های تحقیق پیش فرضهای تحقیق محدودیت‌های تحقیق تعریف عملیاتی متغیرها فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق مقدمه زمینه نظری موضوع تحقیق …

مشاهده جزییات