خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب علوم ورزشی و تربیت بدنی (پەڕە 5)

کتب علوم ورزشی و تربیت بدنی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی تربیت بدنی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول PZ11 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه  فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق ۱ ۱-۱. مقدمه ۲ ۱-۲. بیان مساله ۴ ۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق ۷ ۱-۴. اهداف تحقیق ۱۰ ۱-۵. متغیرهای تحقیق ۱۱ ۱-۶. فرضیات تحقیق ۱۱ ۱-۷. محدودیتهای تحقیق ۱۲ ۱-۸. تعریف …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی ..

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR58 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان چکیده هدف:بررسی راابطه بین توانمند سازی کارکنان و یادگیری سازمانی در کارکنان اداراه کل تربیت بدنی خراسان جنوبی می باشد. برای این منظور تعداد ۸۰ نفر از کل  کارکنان اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی به عنوان نمونه با …

مشاهده جزییات

مقایسه ی میزان ابراز وجود (قاطعیت) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR28 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: روانشناسی ورزشی: مفهوم روانشناسی ورزشی: مهارت‎های روانی: فصل اول مقدمه بیان مسئله آیا ورزش می تواند چنین محیطی را فراهم سازد ؟ ضرورت و اهمیت تحقیق هدف های پژوهش فرضیه های تحقیق یافته های اضافی پژوهش …

مشاهده جزییات

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته در دانشگاه

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR10 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقیق    ۱ ۱-۱      مقدمه    ۲ ۲-۱ بیان مساله    ۲ ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۳ ۴-۱ اهداف پژوهش        ۳ ۱-۴-۱ هدف کلی          ۳ ۲-۴-۱ اهداف ویژه        ۳ ۵-۱ فرضیات تحقیق       ۴ ۶-۱ سوال پژوهشی         …

مشاهده جزییات