پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR45- تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار

کد محصول VR45

فایل WORD

75 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

1-1.مقدمه  
1 – 2. بیان مساله 
1-3. ضرورت پژوهش 
1-4. هدفهای پژوهش  
1-4-1. هدف کلی 
1-4-2. هدفهای ویژه 
1- 5. فرضیه های پژوهش 
1-6. محدودیت های پژوهش 
1 – 7. تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

2-1. مقدمه 
2 – 2 . مبانی نظری 
2 – 2-1. تعریف سیستم ایمنی 
2-2-2. ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی 
2 – 2- 3. دو نوع ایمنی اکتسابی 
2-2-4- ریتم شبانه روزی 
   2- 2-5. تغذیه و سیستم ایمنی 
2-2-6. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی 
مکانیزم های احتمالی در ایجاد عفونتهای تنفسی فوقانی در ورزشکاران 
2-2-7. نمای کلی سیستم ایمنی 
2-2-8. ایمن گلوبولین و آنتی بادی
2-2-9. مکانیسم تنظیم و ترشح کورتیزول 
2 – 2- 10 . کنترل اعمال جنسی مردانه بوسیله هورمونهای هیپوتالاموس و غده    هیپوفیز 
2-3. پیشینه پژوهش 
2-4. پیشینه پژوهش تستوسترون و کورتیزول

3 – 1 . مقدمه 
3 – 2 . آزمودنیها 
3-3. وسایل مورد استفاده 
3 – 4. روش تحقیق 
3 – 5. متغیرهای پژوهش 
3 – 5 – 1. متغیر مستقل 
3 – 5 – 2. متغیرهای وابسته 
3 – 6 . آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن 
3 – 7. طریقه اجرای آزمایش 
3 – 8 . اندازه گیری شاخص توده بدن  
3 – 9. اندازه گیری متغیرهای وابسته
3-10. روش آماری 
جدول 3 – 1 . خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح
جدول 3 – 2 . خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای بعد از ظهر
جدول شماره 3 – 3 . برنامه تمرینات دو تداومی فزاینده آزمودنیها

4 – 1. مقدمه
4 – 2 . تجزیه و تحلیل مطالعه مقدماتی
جدول 4 – 1. خصوصیات توصیفی آزمودنیهای صبح
جدول 4 – 2. خصوصیات توصیفی آزمودنیهای بعد از ظهر
جدول 4 – 3 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق آزمودنیهای صبح و بعد از ظهر 
4 – 3 . آزمون فرضیه های پژوهش 
4 – 3 – 1. آزمون فرضیه اول 
جدول 4 – 4 . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر IgA
4 – 3- 2 . آزمون فرضیه دوم 
جدول 4 – 5. تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر IgM
4 – 3 – 3. آزمون فرضیه سوم 
جدول 4 – 6 . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر IgG
4 – 3 – 4. آزمون فرضیه چهارم 
جدول 4 – 7 . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر کورتیزول سرم
4- 3 – 5. آزمون فرضیه پنجم 
جدول 4 – 8 . تحیل واریانس یکطرفه برای متغیر تستوسترون سرم
3 – 4 . متغیر دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی 
جدول 4 – 9. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی
جدول 4 – 10. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی

5 – 1. مقدمه 
5 - 2 . بحث و بررسی 
5 – 3 . متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی 
5 – 4 . پیشنهادات 
پیوست شماره 1 
پرسشنامه همسان کردن گروهها و مشخصات فردی
پیوست شماره 2 
اطلاعیه تحقیق ورزشی
منابع

چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی پسر به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n  ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n  ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن =   24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این تحقیق تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است. 
کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید