پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

VR45- تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار

کد محصول VR45

فایل WORD

75 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

1-1.مقدمه  
1 – 2. بیان مساله 
1-3. ضرورت پژوهش 
1-4. هدفهای پژوهش  
1-4-1. هدف کلی 
1-4-2. هدفهای ویژه 
1- 5. فرضیه های پژوهش 
1-6. محدودیت های پژوهش 
1 – 7. تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

2-1. مقدمه 
2 – 2 . مبانی نظری 
2 – 2-1. تعریف سیستم ایمنی 
2-2-2. ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی 
2 – 2- 3. دو نوع ایمنی اکتسابی 
2-2-4- ریتم شبانه روزی 
   2- 2-5. تغذیه و سیستم ایمنی 
2-2-6. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی 
مکانیزم های احتمالی در ایجاد عفونتهای تنفسی فوقانی در ورزشکاران 
2-2-7. نمای کلی سیستم ایمنی 
2-2-8. ایمن گلوبولین و آنتی بادی
2-2-9. مکانیسم تنظیم و ترشح کورتیزول 
2 – 2- 10 . کنترل اعمال جنسی مردانه بوسیله هورمونهای هیپوتالاموس و غده    هیپوفیز 
2-3. پیشینه پژوهش 
2-4. پیشینه پژوهش تستوسترون و کورتیزول

3 – 1 . مقدمه 
3 – 2 . آزمودنیها 
3-3. وسایل مورد استفاده 
3 – 4. روش تحقیق 
3 – 5. متغیرهای پژوهش 
3 – 5 – 1. متغیر مستقل 
3 – 5 – 2. متغیرهای وابسته 
3 – 6 . آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن 
3 – 7. طریقه اجرای آزمایش 
3 – 8 . اندازه گیری شاخص توده بدن  
3 – 9. اندازه گیری متغیرهای وابسته
3-10. روش آماری 
جدول 3 – 1 . خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح
جدول 3 – 2 . خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای بعد از ظهر
جدول شماره 3 – 3 . برنامه تمرینات دو تداومی فزاینده آزمودنیها

4 – 1. مقدمه
4 – 2 . تجزیه و تحلیل مطالعه مقدماتی
جدول 4 – 1. خصوصیات توصیفی آزمودنیهای صبح
جدول 4 – 2. خصوصیات توصیفی آزمودنیهای بعد از ظهر
جدول 4 – 3 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق آزمودنیهای صبح و بعد از ظهر 
4 – 3 . آزمون فرضیه های پژوهش 
4 – 3 – 1. آزمون فرضیه اول 
جدول 4 – 4 . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر IgA
4 – 3- 2 . آزمون فرضیه دوم 
جدول 4 – 5. تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر IgM
4 – 3 – 3. آزمون فرضیه سوم 
جدول 4 – 6 . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر IgG
4 – 3 – 4. آزمون فرضیه چهارم 
جدول 4 – 7 . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر کورتیزول سرم
4- 3 – 5. آزمون فرضیه پنجم 
جدول 4 – 8 . تحیل واریانس یکطرفه برای متغیر تستوسترون سرم
3 – 4 . متغیر دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی 
جدول 4 – 9. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی
جدول 4 – 10. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی

5 – 1. مقدمه 
5 - 2 . بحث و بررسی 
5 – 3 . متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی 
5 – 4 . پیشنهادات 
پیوست شماره 1 
پرسشنامه همسان کردن گروهها و مشخصات فردی
پیوست شماره 2 
اطلاعیه تحقیق ورزشی
منابع

چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی پسر به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n  ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n  ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن =   24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این تحقیق تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است. 
کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید