اطلاعیه

بررسی ورزش دو میدانی

کد محصول VR42

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

دو میدانی ۱
تاریخچه دو میدانی(ایران)   ۳
تاریخچه دو میدانی (جهان)  ۴
قوانین و مقررات  ۶
پرش طول  ۶
باند پرش  ۸
تخته پرش ۹
ساختمان تخته پرش  ۱۰
منطقه فرود  ۱۰
پرش سه گام  ۱۱
موارد منع  ۱۲
شرایط بازکنان  ۱۴
داوران و برگزار کنندگان  ۱۵
هیئت داوران  ۱۵
مقررات عمومی  ۱۷
امکانات و تجهیزات  ۲۵
وسایل تخصصی رشته  ۲۵
تخته استارت قوس صحنه  ۲۶
باند دور خیز و منطقه خیز پرش از ارتفاع ۲۹
ساختمان دایرهپرتاب وزنه ۳۵
ساختمان دایره پرتاب دیسک   ۳۸
باند دور خیز پرتاب نیزه  ۴۱
قفس پرتاب تخصصی  ۴۴
وسایل بازیکن  ۴۶
آموزش  ۵۰
مهارتهای پایه  ۵۰
تکنیک دوهای سرعت  ۵۸
مراحل آموزش دوهای سرعت  ۶۰
تکنیک شروع دوهای سرعت ۶۵
تکنیک شروع نشسته  ۶۶
آماده شدن برای مرحله رانش  ۶۸
دوهای امدادی  ۷۴
تکنیک های غیر دیداری تعویض چوب در دوهای امدادی ۷۵
تکنیک تعویض چوب امدادی ۸۱
مراحل آموزش تعویض چوب در دوهای امدادی  ۸۳
دوهای با مانع ۸۸
مراحل آموزش دوهای با مانع ۹۱
ویژگی های تکنیکی ۹۴
دویدن به طرف مانع (نه پرش) ۹۷
پرش ها ۱۰۰
نشریه اصلی پرش  ۱۰۱
بازیهای پرشی ۱۰۵
تمرین های پایه پرش ها ۱۰۸
قوانین پرش طول  ۱۱۷
مراحل آموزش پرش طول ۱۲۱
حرکات کششی ویژه رشته های مختلف دو میدانی  ۱۲۶
حرکات کششی توصیه شده  ۱۲۸
حرکات گره ای  ۱۲۹
حرکات کششی مانع  ۱۳۰
حرکت نشستن روی زانو ها  ۱۳۰
حرکات کششی توصیه شده (۲) ۱۳۱
حرکات کششی پایه  ۱۳۳
حرکات کششی ویژه عضلات کف و مچ پاها ۱۳۵
حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری  ۱۴۰
ویژگی های حرکات کششی  ۱۴۳
انواع حرکات کششی  ۱۴۵
حرکات کششی ویژه دو میدانی  ۱۴۶
حرکات کششی ویژه دوهای سرعت و دوهای با مانع و پرش طول و پرش سه گام  ۱۴۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.