خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب علوم ورزشی و تربیت بدنی (پەڕە 3)

کتب علوم ورزشی و تربیت بدنی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی تربیت بدنی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR20 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه و بیان مسأله مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه‌های تحقیق پیش فرضهای تحقیق محدودیت‌های تحقیق تعریف عملیاتی متغیرها فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق مقدمه زمینه نظری موضوع تحقیق …

مشاهده جزییات

آسیب های ورزشی و علل اصلی این آسیب ها در دانشجویان

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR17 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت:۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب «فصل اول» مقدمه و موضوع تحقیق مقدمه مبانی نظری بیان مسأله ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیات تحقیق محدودیتهای تحقیق الف- محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است ب- محدودیتهایی که خارج ازکنترل محقق …

مشاهده جزییات

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR16 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱. مقدمه ۱-۲. بیان مساله ۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴. اهداف تحقیق ۱-۵. متغیرهای تحقیق ۱-۶. فرضیات تحقیق ۱-۷. محدودیتهای تحقیق ۱-۸. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق فصل دوم …

مشاهده جزییات

مروری بر تیراندازی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR14 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه پیشگفتار فصل اول : کلیات تاریخچه ورزش تیراندازی و فدراسیون‌ تیراندازی جمهوری اسلامی ایران رشته‌های شناخته شده از سوی ISSF آشنایی با اصول ایمنی در تیراندازی فصل دوم آشنایی با تجهیزات تیراندازی فصل سوم : …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین متغیرهای رهایی توپ با برخی عوامل سینماتیکی مفاصل درپرتاب آزاد بسکتبال با ویلچر

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR12 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱- مقدمه ۵ ۲- مبانی نظری پژوهش ۹ ۳- بیان مساله ۱۰ ۴- ضرورت واهمیت پژوهش ۱۴ ۵- متغیرهای پژوهش ۱۵ ۶- اهداف پژوهش ۱۶ ۷- فرضیات  ۱۹ ۸- محدودیت های پژوهش ۲۰ ۹- پیش فرض های پژوهش ۲۰ ۱۰- تعریف نظری واژه ها ۲۱ ۱۱- تعریف عملیاتی واژه ها ۲۲    فصل دوم …

مشاهده جزییات

ورزش و حرکت درمانی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR11 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهـــرســت مطالب : فصل اول : تعاریف و دیدگاهها تعاریف و دیدگاهها تاریخچه مختصری از درمان بیماران، مجروحان و معلولین به وسیله انواع روشهای درمانی ماساژ آب درمانی و حمام درمانی دست درمانی یا درمان دستی فصل دوم : …

مشاهده جزییات

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR9 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ۲ بیان مسئله ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق ۶ اهداف تحقیق ۸ فرضیات تحقیق ۸ محدودیت¬های تحقیق ۹ واژه¬ها و اصطلاحات ۹ فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق مقدمه ۱۲ …

مشاهده جزییات

مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR8 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل اول- طرح پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت واهمیت پژوهش هدف کلی پژوهش فرضیه های پژوهش پیش فرض¬های پژوهش محدودیت های پژوهش تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات فصل دوم- پیشینه ی پژوهش مقدمه زیربنای …

مشاهده جزییات

مدیریت سازمان های ورزشی

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR6 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریت مدیریت فرآیند مدریریت : آیا مدیریت علم است یا هنر ؟ سازمان و نیاز به مدیریت حرفه مدیریت بطور کلی به سوالات زیر پاسخ می دهد : حرکت افراد …

مشاهده جزییات

مهارت و سطح مربیگری

دانلود پروژه های رشته ی تربیت بدنی

کد محصول VR5 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : طرح پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های پژوهش پیش فرض های پژوهش محدودیت های تحقیق واژه ها و اصطلاحات الف) تعاریف نظری ب) تعاریف عملیاتی مهارت شنود …

مشاهده جزییات