اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

بررسی روش های آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL742 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فـهـرسـت مـطـالـب پیشگفتار ۱ خلاصه تحقیق ۳ فصل اول : طرح تحقیق مقدمه ۵ بیان مسئله ۷ اهمیت مسئله ۹ اهداف تحقیق ۱۱ فرضیه ۱۲ محدودیتها ۱۳ تعریف اصطلاحات و مفاهیم خاص ۱۴ فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیق …

مشاهده جزییات

بررسی استقلال طلبی و پذیری فرزندان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL716 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مقدمه فصل اول :طرح کلی تحقیق ۱-۱ بیان مسئله ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳ سؤالات تحقیق ۱-۴ تعریف عملیاتی واژه ها: ۱-۵ روش تحقیق: فصل دوم : ۲-۱  معنی و مفهوم استقلال دهی چیست ؟ ۲-۲ راهبردهای …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL714 تعداد صفحات: ۷۹ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت فصل دوم پیشینه داخلی و خارجی مصاحبه کارشناس/ مصاحبه اکتشافی مقاله فصل سوم تحلیل نظری مدل نظری فصل چهارم روش شناسی تحلیل روش تحقیق جامعه آماری شیوه انتخاب واحد …

مشاهده جزییات

رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL707 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: ۲ مقدمه ۳ بیان مسئله ۵ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها ۱۰ فصل دوم: ۱۲ دین و تعاریف آن ۱۳ دو معنی برای دین در تاریخ ادیان ۱۴ …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL703 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب   فصل اول : چارچوب پژوهش ۱. ۱- چکیده ۱. ۲- مقدمه ۱. ۳- بیان مسأله ۱. ۴- اهمیت موضوع ۱. ۵- هدف پژوهش ۱. ۶- فرضیه‌های پژوهش ۱. ۷- تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق ۲. …

مشاهده جزییات

بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا ۷ سالگی کودک

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL702 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده تحقیق مقدمه فصل اول : کلیات تحقیق بیان مسئله ضرورت انتخاب موضوع پیشینه تحقیق اهداف تحقیق روش تحقیق ابزار تحقیق قلمرو تحقیق زمان تحقیق سوالات تحقیق مشکلات تحقیق فصل دوم : چهارچوب نظری تحقیق کارکرد گرایی …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور و آزاد

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL701 تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب چکیده  الف فصل اول : طرح تحقیق مقدمه  ۲ بیان مساله  ۴ اهمیت واهداف تحقیق  ۶ هدف عمده تحقیق  ۷ اهداف ویژه  ۷ سوالهای تحقیق  ۷ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی  ۸ تجزیه و تحلیل داده‌ها  …

مشاهده جزییات

نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL700 تعداد صفحات: ۳۱۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست چکیده پیشگفتار مقدمه ۱ فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست بخش اول ضمیر ناخود آگاه چیست؟ ۹ آشنایی با دو نیمکره ۱۲ بخش دوم فروید و ضمیر ناخودآگاه ۲۱ نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه ۳۰ فصل دوم : آفرینش هنری کودکان …

مشاهده جزییات

رابطه بین طلاق و افت تحصیلی در دانش آموزان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL649 تعداد صفحات: ۶۲ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان چکیده : فصل اول : طرح تحقیق مقدمه  ۶ موضوع تحقیق  ۸ فرضیه تحقیق  ۹ اهمیت مسأله  ۹ اهمیت تعلیم برای فرد و اجتماع  ۹ تعریف اصطلاحات و واژه ها  ۱۱ متغیرهای این تحقیق شامل : ۱۲ تعریف متغیرها  ۱۲ …

مشاهده جزییات

بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL648 تعداد صفحات: ۲۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده تقدیر و تشکر تقدیم به فصل اول ( کلیات پژوهش ) مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش متغیر های پژوهش تعریف متغیر ها و اصطلاحات فصل دوم ( مروری بر ادبیات و …

مشاهده جزییات