اطلاعیه

کتب کشاورزی،دام و طیور

کشت خاک های هیدروپونیک

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM55 تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست   مقدمه تکثیر گیاهان به روش آبکشت – کاشت بذر – کاشت در جعبه تکثیر – کاشت بذر در بستر خنثی – کاشت بذر در محیط مایع – تکثیر غیربذری – عناصر غذایی – ترکیب عناصر در گیاهان – عناصر پرمصرف – عناصر کم مصرف – عناصر غیرضروری – نکات مهم …

مشاهده جزییات

بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم و تراشه روکش راش

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM54 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه ۱- کلیات ۱-۱ تعریف تخته خرده چوب ۱-۲ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان ۱-۳ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران ۱-۴ مصرف تخته خرده چوب درکشور ۱-۵ نحوه ساخت تخته خرده چوب …

مشاهده جزییات

بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه خرزهره

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM53 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول ۳ گلکاری و فضای سبز ۳ مقدمه ۴ گیاه شناسی خرزهره ۴ هورمونهای اکسینی ۶ تاریخچه و انواع ۶ ریشه زائی ۷ اهداف تحقیق ۹ شیوه‌های ازدیاد بوسیله قلمه ۱۰ اهمیت و مزایای ازدیاد به وسیله قلمه زدن ۱۰ فصل دوم ۱۱ انـواع قلمـه ۱۱ مشخصات ۱۲ قلمه …

مشاهده جزییات

بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی صدفی و دکمه ای

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM52 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مقدمه آشنایی با تقسیم بندی قارچ ۱- قارچ های خوراکی ۲- قارچ های دارویی ۳- قارچ های سمی مرفولوژی قارچ خوراکی قارچ صدفی تالیخچه کشت و پرورش قارچ صدفی آشنایی با قارچ صدفی انواع قارچ صدفی ۱- پلوروتوس(قارچ صدفی)فلوریدا …

مشاهده جزییات

اثر غلظت‌های مختلف اکسین بر روی ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM49 تعداد صفحات: ۹۷ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۹ تاریخچه و اهمیت اقتصادی ۹ مقدمه ۱۰ مناطق تولید مرکبات ۱۲ مناطق مرکبات خیز ایران ۱۲ ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات ۱۳ گیاه شناسی ۱۴ وضعیت گل و لقاح ۱۵ علل پارتنوکارپی ۱۵ عوامل موثر در دگرگشنی ۱۶ اصلاح مرکبات و روشهای متداول ۱۸ نارنج …

مشاهده جزییات

شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM48 تعداد صفحات: ۲۱۲ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مندرجات چکیده ۱ فصل اول  مقدمه ۳ ۱-۱- مقدمه و اهمیت  ۴ ۱-۲- مشخصات گیاه شناسی  سویا  ۵ ۱-۲-۱ – ریشه  ۶ ۱-۲-۲- ساقه  ۷ ۱-۲-۳- برگ ۸ ۱-۲-۴- گل و غلاف ۹ ۱-۲-۵- دانه ۱۱ ۱-۳- رشد و …

مشاهده جزییات

تاثیر شرایط اقلیمی بر کشت برنج

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM47 تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول:  چهارچوب تحقیق مقدمه طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه سابقه و پیشینه تحقیق سئوالات اساسی تحقیق انگیزه و علت گزینش منطقه محدوده‌ی تحقیق روش تحقیق مشکلات و محدودیتهای تحقیق فصل دوم: کلیات طبیعی شهرستان میانه …

مشاهده جزییات

تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM46 تعداد صفحات: ۱۲۱ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : کلیات ۲ ۱-۱- اهمیت و خواص حبوبات  ۳ ۱-۱-۱- تاریخچه پیدایش ماش ۵ ۱-۱-۲- منشا و پراکندگی جغرافیایی ماش ۶ ۱-۱-۳- خصوصیات مرفولوژیکی ماش  ۷ ۱-۱-۴- خصوصیات رشد  ۸ ۱-۱-۵- خصوصیات جوانه زنی …

مشاهده جزییات

بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM45 تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۳ فصل اول سابقه نوغانداری در کشورهای آسیا ۶ فصل دوم سابقه نوغانداری در ایران از دوره هخامنشی تا کنون ۱۰ فصل سوم نحوه پرورش کرم ابریشم  ۱۶ تفریخ تخم نوغان ۱۷ مرحله پروش لارو. حرارت و رطوبت،دما،تغذیه،تمیز کردن بستر ۱۹ مرحله …

مشاهده جزییات

آفات و بیماری های درخت صنوبر

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM44 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلWORD قیمت:۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  – مقدمه ۱ – فصل اول کلیات ۴ – اهداف کلینیک ۵ – آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای یک کلینیک گیاه پزشکی ۷ – طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماریهای گیاهی ۷ – مشخصات …

مشاهده جزییات