اطلاعیه

کتب کشاورزی،دام و طیور

اثر گیاه آرتمیزیا سیبری بر روی کوکسیدیوز در طیور گوشتی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM70 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب خلاصه فارسی.. ۱ مقدمه ..۳ فصل اول  کلیات ۱– اپیدمیولوژی بیماری کوکسیدیوز۵ ۱-۱-سیر تکاملی آیمریا..۶ ۲-۱-آسیب شناسی بیماری کوکسیدیوز۷ ۳-۱- انواع شکل،  جنس،  گونه ی آیمریاها۸ ۱-۳-۱-آیمریا آسروولینا.. ۸ ۲-۳-۱- آیمریانکاتریکس۹ ۳-۳-۱- ایمریا برونتی۹ ۵-۳-۱- آیمریا تنلا..۱۰ ۶-۳-۱- …

مشاهده جزییات

بررسی امکان کاهش اثرات زیان بار کادمیوم بر جوانه زنی بذر ها،تکوین دانه رست ها، توان زیستی و قدرت رویش دانه های گرده گیاه گوجه فرنگی

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM69 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول مقدمه ۱-۱ گوجه فرنگی(.Lycopersicon esculentum Mill) ۱-۱-۱تاریخچه ومنشا گوجه فرنگی ۱-۱-۲ گوجه فرنگی ازلحاظ سیستماتیک ۱-۱-۳مشخصات گیاه شناسی گوجه فرنگی ۱-۱-۴ مشخصات اکولوژیکی وزراعت گوجه فرنگی ۱-۱-۵ ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی ۱-۲ شرایط رشد گوجه فرنگی …

مشاهده جزییات

پوشش گیاهی دشت گناباد

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM68 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱ کلیات ۱ ۱-۱-مقدمه ۱ ۱-۲- موقعیت و وسعت محدوده مطالعاتی ۱ ۱-۳- روش مطالعه ۲ فصل دوم ۴ لیست فلور محدوده ۴ ۲-۱- تهیه لیست فلور منطقه عمرانی گناباد ۴ فصل سوم ۱۱ ارزیابی مراتع محدوده و تشریح تیپهای گیاهی ۱۱ ۳-۱- تیپ های گیاهی ۱۱ …

مشاهده جزییات

گیاه شناسی گندم و علف های هرز آن

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM67 تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب تاریخچه ، ‌نامگذاری و اهمیت اقتصادی گندم               ۱ گیاه شناسی گندم  ۵ مقدمه ( علفهای هرز )          ۱۵ مشخصه ها و اهمیت علفهای هرز   ۱۶ زمان جوانه زنی علفهای هرز         ۲۰ روشهای مبارزه با علفهای هرز         ۲۵ …

مشاهده جزییات

آفات و بیماریهای درخت بید

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM62 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  – مقدمه ۱ – فصل اول – کلیات ۲ – اهداف کلینیک ۴ – آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای کلینیک گیاهپزشکی ۵ – بررسی و تشخیص آفات و بیماریهای ارسال شده به آزمایشگاه ۶ – طرز جمع آوری …

مشاهده جزییات

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM59 تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده ۱ ۱-فصل اول – کلیات تحقیق مقدمه ۲ ۱-۱- بیان مسئله ۲ ۱-۲- پیشینه تحقیق ۲ ۱-۳- فرضیات تحقیق ۴ ۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق ۵ ۱-۵- اهداف تحقیق ۵ ۱-۶- روش تخقیق ۷ ۱-۷- مشکلات ۹ …

مشاهده جزییات

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵ N

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM58 تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده..۱۰ مقدمه ….۱۳ فصل اول:کلیات   ….۱۵ ۱-کشاورزی پایدار                   .         …۱۶ ۱-۱کودهای بیولوژیک…۱۸ ۱-۲استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک۱۹ ۱-۳-انواع کودهای بیولوژیک….۲۰ ۲-اهمیت گندم….۲۰ ۲-۱-تاریخچه و پیدایش گندم.۲۲ ۲-۲-وضعیت کشت گندم در جهان۲۲ ۲-۳-وضعیت کشت گندم در ایران.۲۴ …

مشاهده جزییات

مروری بر انواع آفـات گلخانه ای

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM57 تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب آفت چیست ؟                                              ۲ راسته ناجوربالان            ۵ راسته جوربالان            ۱۱ شته              ۱۴ پسیل                      ۲۲ سفید بالک                     ۲۳ مگس های سفید                    ۲۶ شپشک             ۲۷ راسته دیزانوپترا           ۳۳ تریپس                      ۳۴ راسته دیپترا            ۳۸ راسته لپیدوپترا            ۴۲ مورچه ها             ۴۶ روشهای …

مشاهده جزییات

بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین)

دانلود پروژه های مهندسی کشاورزی و دامداری

کد محصول DM56 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست تقدیم به         ۴ چکیده  ۸ نتایج حاصل از بررسی مولکولی RAPD   ۱۰ فصل اول         ۱۱ مقدمـه ۱۱ فصل دوم         ۱۴ گیاهشناسـی    ۱۴ ۲-۱- گیاهشناسی Allium hirtifolium         ۱۵ ۲-۴- موارد مصرف A.hirtifolium      ۱۷ ۲-۸-۱- Allium         ۲۱ ۲- ۹- مراحل نمو …

مشاهده جزییات