طراحی سایت مهد کودک توسط UML

کد محصول T60

فایلWORD

۸۵ صفحه

۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول    بررسی نمونه های مشابه
بررسی اولیه ۵
نمونه شماره یک ۶
بررسی سایت شماره یک ۸
نمونه شماره دو ۹
بررسی سایت شماره دو ۱۱
نمونه شماره سه ۱۲
بررسی سایت شماره سه ۱۴
نتیجه گیری مقایسات ۱۵

فصل دوم   معرفی ابزار ها
معرفی UML‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌ ۱۷
تاریخچه ۱۷
دیاگرامهای UML 19
دیاگرم Use Case 20
چهار نوع رابطه در دیاگرم Use Case 21
دیاگرام کلاس ۲۲
کلاس ۲۲
روابط بین کلاسها و اشیاء ۲۴
دیاگرام تعامل ۲۵
دیاگرا ترتیب ۲۵
دیاگرام همکاری ۲۶
دیاگرام بسته ۲۷
دیاگرام حالت ۲۸
دیاگرا فعالیت ۲۹
دیاگرام آرایش قوا ۳۰
معرفی  ASP.NET 31
اصول مقدماتی ASP.NET 31
ASP  چیست؟ ۳۱
ASP.NET  چیست ؟۳۲
دانت فریمورک ۳۲
تفاوت ها ASP کلاسیک و ASP.NET 33
نصب ASP.NET 34
صفحات وب ASP.NET 35
ASP کلاسیک ۳۶
صفحات پویا در  ASP کلاسیک ۳۶
صفحات پویا در ASP.NET 36
کنترل های سرویس دهنده ASP.NET 37
کنترل های Html سرویس دهنده ۳۸
کنترل های وب سرویس دهنده ۳۸
رویدادهای دات نت ۳۹
مرجع ۴۱
معرفی SQL   ۴۴
SQL Injection به چه کار می آید؟ ۴۴
مثالی از SQL Injection 45
طراحی جدول ۴۷

فصل سوم    طراحی نمودار های NML
نمودار Use Case 49
نمودار توالی ۵۰
نمودار همکاری  ۵۱
نمودار کلاس ۵۲
نمودار حالت ۵۳

فصل چهارم    معرفی سایت
معرفی سایت ۵۵
نمای کلی صفحه اصلی سایت ۵۶
توضیحات صفحه اصلی ۵۷
ورود به سایت ۵۷
عضویت در سایت ۵۸
صفحات متفرقه ۶۱
معرفی قسمت های مختلف سایت ۶۸
سخن آخر ۸۴