اطلاعیه

ارایه الگوریتم خوشه بندی – کامپیوتر

کد محصول T155

فایلWORD

تعداد صفحات:  ۱۶۳

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

شرح پروژه:  

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم اولیه             ۷

۱-۱. سیستم های توزیع شده    ۸

۱-۱-۱- مزایا و معایب سیستم های توزیع شده        ۸

۱-۳-  مراحل کلی تبدیل برنامه ترتیبی به برنامه توزیع شده       ۱۴

فصل دوم: تکنیک ها و ابزارهای مرتبط   ۱۹

۲-۱-  ابزارهای تبادل پیام در مقایسه با حافظه اشتراکی توزیع شده           ۲۱

۲-۲-۱ . خصوصیات مطلوب یک سیستم تبادل پیام ۲۲

۲-۲-۲. طبقه بندی ابزارهای تبادل پیام     ۲۳

۲-۳-۱-  ابزار های نیمه اتوماتیک           ۲۶

۲-۳-۲- ابزار های تمام اتوماتیک           ۲۸

۲-۳-۳- توزیع بایت کد جاوا بر مبنای تحلیل وابستگی به صورت اتوماتیک            ۳۱

۲-۳-مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نویسی شیگرا به صورت پویا توسط روش اسکوپ  ۳۶

۲-۳-۱-افراز بندی در سیستم توزیع شده شی گرا به صورت پویا             ۳۷

۲-۴-۱-معیارهای مختلف در زمینه گروه بندی اشیاء              ۳۸

۲-۵-۱-الگوریتم خوشه بندی مشتق شده از الگوریتم حریصانه lo,s      ۳۹

۲-۶-۱-دسته بندی اشیاء موجود در  خوشه ها         ۴۱

فصل سوم:استخراج گراف فراخوانی        ۴۴

۳-۱- ساخت گراف جریان فراخوانی      ۴۵

۳-۲-الگوریتم های  تعین مقصد فراخوانی              ۴۷

۳-۲-۱-روش آنالیز نوع ایستاتیک          ۴۸

۳-۲-۲- روش آنالیز سلسله مراتب کلاس               ۴۹

۳-۲-۳- روش آنالیز نوع سریع                ۵۱

روش آنالیز نوع سریع حساس به جریان برنامه           ۵۲

استخراج گراف فراخوانی جهت ساخت گراف کلاسها           ۵۷

مقایسه الگوریتم های ساخت گراف فراخوانی         ۵۹

استراتژی وزن گذاری یال های گراف فراخوانی توابع              ۶۳

برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی          ۶۸

روش های برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی        ۶۹

برآورد زمان اجرای کدهای برنامه با آنالیز متن برنامه                ۷۰

تخمین ایستای زمان اجرای برنامه ها         ۷۶

تعیین سرحد تکرار حلقهها و فراخوانیهای بازگشتی  ۷۷

حذف مسیرهای اجرا نشدنی     ۷۷

بهینه سازی کامپایلرها و تخمین زمان اجرای برنامه    ۷۸

زبان های برنامه سازی و تخمین زمان اجرا                ۷۸

رعایت میزان دقت تخمین در زمان اجرا   ۷۹

معیارهای موجود در تخمین طولانی ترین زمان اجرا ۷۹

استفاده از کد Object برنامه  ۸۴

بایت کد جاوا و محاسبه زمان اجرای دستورالعملها  ۸۵

محاسبه زمان اجرای حلقه ها    ۸۶

نحوه شناسایی حلقه های تکرار                ۸۶

دستورات شرطی و نحوه شناسایی آنها      ۹۱

محاسبه زمان اجرای کل برنامه با استفاده از روش پیشنهادی     ۹۳

۳-۱۵-۱. تشخیص حلقه های تکرار        ۹۴

۳-۱۵-۲. تخمین تعداد تکرار حلقه ها     ۹۴

۳-۱۵-۳. انتشار مقادیر             ۹۵

۳-۱۵-۴. محاسبه زمان اجرای توابع موجود در یک دور از گراف          ۹۵

بررسی نتیجه الگوریتم پیشنهادی برروی یک برنامه نمونه          ۱۰۱

جمع بندی                ۱۰۵

فصل چهارم:خوشه بندی          ۱۰۶

مقدمه      . ۱۰۷

۴-۲.  خوشه بندی سلسله مراتبی              ۱۰۸

۴-۳  خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به بالا (تلفیق) ۱۱۱

۴-۴ روش های ادغام خوشه ها در خوشه بندی پایین به بالا      ۱۱۴

۴-۴-۱       Single Linkage              ۱۱۵

Complete Linkage 116

Group Avreage Linkage             ۱۱۷

۴-۴-۴  Simple Average Linkage              ۱۱۷

۴-۴-۵ Weighted Average Linkage         ۱۱۸

۴-۴-۶.  سه روش مفید دیگر (Median, Centroid, Wards )      ۱۱۹

۴-۵.  تکنیک های یافتن تعداد خوشه های بهینه       ۱۲۲

جدول تلفیق (جدول ادغام) ۱۲۲

۴-۵-۲.  تراز تلفیق ……………………..       ۱۲۴

۴-۵-۳  نمودار dendrogram            ۱۲۵

۴-۵-۴  تعیین تعداد خوشه های بهینه        ۱۲۷

۴-۶. تکنیک های پیدا کردن نقطه پیچش در نمودار جدول تلفیق            ۱۳۰

۴-۶ روش پیشنهادی در این پایان نامه جهت خوشه بندی         ۱۳۳

۴-۶-۱ الگوریتم پیشنهادی برای خوشه بندی کلاس ها            ۱۳۴

جمع بندی                …………………………….۱۳۸

فصل پنجم:پیاده سازی و ارزیــابــی         ۱۴۰

۵-۱ محیط پیاده سازی شده     ۱۴۱

۴-۶-۱ مقایسه روش خوشه بندی پیشنهادی با روش حریصانه متداول      ۱۴۴

فصل ششم:نتیجـهگیـری           ۱۵۴

نتیجه گیری…………………………                ۱۵۵

کارهای آتی……………………………….       ۱۵۶

منابع و مراجع           ۱۵۸

چکیده

با توجه به تحولات اخیر در تکنولوژی ارتباطات و نیاز روز افزون به توان پردازشی زیاد ، امروزه تصور مجموعه ای از کامپیوتر ها که به صورت یک کامپیوتر یکپارچه ،اما با قدرت بسیار بیشتر در حال کار هستند چندان بعید نیست. یک برنامه توزیع شده  می تواند به صورت مجموعه ای از پردازه های در حال اجرا که با تبادل پیام از طریق شبکه ارتباطی با یکدیگر همکاری می کنند تعریف شود.

 با این حال همواره بعنوان یک اصل، ساخت یک برنامه توزیع شده مشکلتر از برنامه متمرکز است. از جمله عواملی که باعث افزایش این پیچیدگی میشود مواجه شدن با برنامه نویسی تحت شبکه، همگام سازی پردازه ها، حل مساله انحصار متقابل بین آنها، افزایش تحمل پذیری خطا و اشکال زدایی میباشد. یکی از روش های مورد توجه در ساخت سیستم های توزیع شده، تبدیل اتوماتیک برنامه های ترتیبی به برنامه های توزیع شده است.

   در این پایان نامه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای خوشه بندی معرفی شده است. پس از خوشه بندی معماری طوری بازسازی میشود که حداکثر همروندی در اجرای قطعات توزیع شده ایجاد شود لذا در این پروژه روشی برای بازسازی معماری سیستم های توزیعی علمی با ایجاد حداکثر همروندی در اجرای کد برنامه ها ارائه خواهد شد.

واژه‌های کلیدی

خوشه بندی ، چسبندگی ، توزیع شده گی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.