اطلاعیه

شبکه های بی سیم و روش های گرفتن backup

کد محصول T154

فایلWORD

۱۱۰ صفحه

۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول   
۱-۱معرفی اولیه VB.NET               
۲-۱ذخیره سازی اطلاعات در VB.NET
۳-۱ساختارهای کنترلی  در VB.NET  
۱-۴دستورات استفاده شده

فصل دوم      
۲-۱مقدمه ای بر Microsoft SQL Server          
۲-۲ معرفی جزئیات بانک اطلاعاتی نرم افزار               

فصل سوم     
دیاگرام و usecase  ها

فصل چهارم  
معرفی فرم های برنامه به همراه کدهای نوشته شده

فهرست اشکال
شکل ۲-۱ : جدول نگهداری مشخصات مراجعه کنندگان    ۱۵
جدول۲-۲: جدول نگهداری نوع و موضوع پرونده  ۱۶
جدول۲-۳: جدول نگهداری پروسه انجام شده جهت تکمیل کار        ۱۶
۳-۱ دیاگرام             
۳-۲ موجودیت های خارجی              ۲۰
۳-۳ موجودیت های داخلی              ۲۱
۳-۴ عملیات پایه        ۲۲
۳-۵ عملیات ورود اطلاعات             ۲۳
۳-۶ مدل طراحی کلاس ها              ۲۴
شکل۴-۱: شکل صفحه اول برنامه       ۲۶
شکل۴-۲: شکل مربوط به فرم معرفی اشخاص مراجعه کنندده         ۳۴
شکل ۴-۳: شکل مربوط به تشکیل پرونده اولیه        ۵۰     
شکل۴-۴: فرم پیگیری پرونده           ۶۸
شکل۴-۵: فرم جستجوی اشخاص      ۸۲
شکل۴-۶: فرم جستجوی پرونده        ۸۸
شکل۴-۷: فرم جستجوبر اساس پیگیری پرونده        ۹۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.