اطلاعیه

ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار

کد محصول T156

فایل (pdf)

۱۰۰ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

امروزه خط تولید نرم افزار، به عنوان یکی از رویکردهای مهم در توسعه مقرون به صرفه نرم افزار که تاکید

آن بر قابلیت استفاده مجدد قرار دارد، توجه همگان را در صنعت نرم افزار به خود جلب نموده است باتوجه به گسترش وسیع این رویکرد در محصولاتی همچون گوشی های همراه و نرمافزارهای تعبیه شده، ویژگی های کیفی چون قابلیت اطمینان و دردسترس بودن از مهمترین ویژگی های کیفی این محصولات تلقی می شوند روشهای موجود در ارزیابی قابلیت اطمینان معماری، برآورده کننده نیازهای یک روش مطلوب برای ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نیستند زیرا اصل توسعه این روشها بر مبنای تک محصول بوده است در این تحقیق، رویکردی بر مبنای شبکه بیزین به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید ارائه گردیده است مدلهای معماری خط تولید که ورودی این روش هستند بر مبنای روش مجموعه تغییر در مدلسازی معماری خط تولید هستند در روش ارائه شده تنها به نقش مولفه ها در قابلیت اطمینان کل سیستم توجه نشده و این روش رابطه ای بین مولفه ها را نیز در ارزیابی دخیل می نماید در این روش امکان ارزیابی قابلیت اطمینان هر مجموعه تغییر به عنوان پایه ای برای ساخت معماری خط تولید، هر یک از محصولات خط تولید و همچنین سناریوهای کیفی استخراج شده وجود دارد

کلمات کلیدی:

معماری نرم افزار، خط تولید نرم افزار، قابلیت اطمینان، سناریو کیفی، مجموعه تغییر

فصل اول: روش تحقیق  ۱

۱-۱ مقدمه  ۲

۲-۱ تعریف مسئله  ۵

۳-۱ محدوده تحقیق  ۷

۴-۱ ساختار پایان نامه  ۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع  ۹

۱-۲ معماری نرم افزار  ۱۰

۲-۲ ارزیابی معماری  ۱۴

۳-۲ خط تولید نرم افزار  ۲۱

۴-۲ معماری خط تولید  ۲۳

۵-۲ جمع بندی  ۲۹

فصل سوم: مدل سازی معماری با دید قابلیت اطمینان  ۳۰

۱ مدل سازی مولفه ها  ۳۱ -۳

۲ مدل سازی رابط ها  ۳۸ -۳

۳ مدل سازی سبک ها  ۵۲ -۳

۴ جمع بندی  ۵۵ -۳

فصل چهارم: رویکرد پیشنهادی در ارزیابی معماری خط تولید  ۵۶

۱-۴ مبانی رویکرد پیشنهادی  ۵۸

۲-۴ ساخت شبکه بیزین  ۶۱

۳-۴ بازنمایی عددی شبکه بیزین  ۶۵

۴-۴ ارزیابی مجموعه های تغییر و معماری خط تولید  ۷۰

۵-۴ جمع بندی  ۷۱

فصل پنجم: مطالعه موردی  ۷۲

۱-۵ مطالعه موردی: سیستم تصمیم گیری در محیط موبایل  ۷۳

۲-۵ تحلیل و مقایسه  ۸۳

فصل ششم: نتیجه گیری و کارهای آینده  ۸۶

۱-۶ جمعبندی و نتیجه گیری  ۸۷

۲-۶ کارهای آینده  ۸۹

منابع  ۹۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.