خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب کامپیوتر و فناوری اطلاعات / تبادل اطلاعات ازطریق پورت سریال

تبادل اطلاعات ازطریق پورت سریال

کد محصول BR1

تعداد صفحات: ۵۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه ۲
سیستم های الکترونیکی
مختصری راجع به AVR
ارتباط با پورت سریال. ۷
خصوصیات ATMEGA16
خصوصیات جانبی آی سی ۱۸
خصوصیات ویژه آی سی ۱۹
ترکیب پایه های ATMEGA16
فیوز بیت های ATMEGA16
بررسی پورت های آی سی۲۴
تشریح پایه های LCD
پیکره بندی LCD
دستورات و توابع مربوط به LCD
شماتیک آی سی ATMEGA16
نقشه پشت فیبر (PCB) پروژه۳۹
راهنمای مونتاژ قطعات ۴۰
شماتیک و نحوه اتصال قطعات۴۱
نرم افزار پروژه ۴۲
پیوست :
الف ) دیتا شست آی سی ATMEGA16
ب ) دیتا شیت LCD 2*16
ج ) دیتاشیت آی سی رگولاتور ولتاژ ( LM 780