اطلاعیه

لیست emerald:Higher Education Skills and Work-Based Learning

مقاله انگلیسی شوک شغلی ناشی از بحران نیروی کار، ترجیحات شغلی، عدم امنیت شغلی، تعدیل نیرو و فرصت های شغلی درک شده: بررسی تغییرات بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی

مقالات انگلیسی سال 2023

  • سال نشر: 2023
  • نام ناشر (پایگاه داده): امرلد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF

مشاهده جزییات