اطلاعیه

مقاله انگلیسی رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی:بررسی ادبی سیستماتیک

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M866

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: European Journal of Training and Development

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی: بررسی ادبی سیستماتیک

عنوان انگلیسی:

Leadership and organizational learning culture: a systematic literature review

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M866)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی  ادبیات مربوط به روابط بین رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی(OLC)  سازمان یادگیرنده (LO) و یادگیری سازمانی (OL) می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این بررسی ادبی سیستماتیک به تجزیه و تحلیل مقالات منتشر شده توسط نویسندگان انگلیسی که روابط تجربی بین رهبری و OLC / LO / OL را بررسی کرده اند، می پردازد. مجموعا ۵۸ مقاله در ۴۲ مجله در این زمینه  یافت شده است.

یافته ها: این مقاله یک دیدگاه جامع از انواع رهبری که با OLC / LO / OL در کشورها و صنایع مختلف مرتبط بوده است، ارائه می دهد. روش های تحقیق ادبیات نیز بررسی شده است.

اصالت / ارزش: این یکی از اولین مطالعات برای بررسی ادبیات مربوط به روابط بین رهبری و OLC / LO / OL است. این مطالعه پیشنهادات سازنده ای برای پژوهش های آتی ارائه می دهد.

کلیدواژگان: رهبری، یادگیری سازمانی، رهبری تبادلی، رهبری تحول گرا، سازمان یادگیرنده، فرهنگ یادگیری سازمانی، ویژگی های رهبری

مقدمه

رهبری به عنوان یک فرآیند ساختاری پیچیده، چند سطحی و اجتماعی، در بین گروه ها و سازمان ها شایع است (Gardner et al.، ۲۰۱۰).همچنین رهبری به عنوان یک عامل موثر کلیدی در عملکرد کسب و کار و فرهنگ سازمانی شناخته شده است (García-Morales et al.، ۲۰۱۲؛ Joo، ۲۰۱۰؛ Laeeque and Babar، ۲۰۱۶) و تأثیر آن در بحث های پیشین (McGregor، ۱۹۶۰) و بیشتر بحث های اخیر (Schneider et al.، ۲۰۰۵) برجسته بوده است. محققان دریافته اند که نظریه های مختلف رهبری منجر به کاربرد های عملی مختلف مرتبط می شود: رهبری خدمتگزار بر ساختار خدمت تمرکز می کند (Greenleaf، ۱۹۷۷)؛ رهبری معنوی تمایل به بهبود روحیه و کاهش استرس دارد (Crossman، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰)؛ رهبری تحول گرا منافع متقابل میان کارکنان را افزایش می دهد و علاقمندان را به سمت یک دید مشترک ترغیب می کند (Bass, 2000)؛ رهبری تبادلی، منافع یادگیری فردی را بهبود می بخشد، که عملکرد را با ایجاد اهداف و نظارت بر فرایند یادگیری بهبود می بخشد (Dumdum et al.، ۲۰۱۳)…

Abstract:

Purpose: This paper aims to investigate how the relationship between leadership and organizational learning culture (OLC)/learning organization (LO)/organizational learning (OL) is measured in the literature.

Design/methodology/approach: This systematic literature review analyzes published peer-reviewed English articles that examine the relationship between leadership and OLC/LO/OL empirically. A total of 58 articles has been found in 42 journals.

Findings: This paper provides a holistic view of the types of leaderships that have been connected with OLC/LO/OL in various countries and industries. Research methods from the literature are also examined.

Originality/value: It is among the first studies to review the literature about the connection between leadership and OLC/LO/OL. This review offers constructive future research directions.

Keywords: Leadership, Organisational learning, Transactional leadership, Transformational leadership, Learning organization, Organizational learning culture, Leadership characteristics

Introduction

 Leadership as a complex, multilevel, and socially constructed process, exists prevalently within groups and organizations (Gardner et al., 2010). It has been recognized as one key influence on business performance and organizational culture (García-Morales et al., 2012; Joo, 2010; Laeeque and Babar, 2016) and its influence has been featured in both early (McGregor, 1960) and more recent discussions (Schneider et al., 2005). Researchers have found that different leadership theories lead to various relevant practical applications: servant leadership focuses on serving constituents (Greenleaf, 1977); spiritual leadership tends to improve morale and reduce stress (Crossman, 2008, 2010); transformational leadership elevates mutual interests among employees and motivates followers toward a shared vision (Bass, 2000); transactional leadership facilitates individual individual learning interests, which improves performance by setting objectives and monitoring the learning process (Dumdum et al., 2013).

Literature in regard to the relationship between leadership and learning at the organizational level (i.e. organizational learning culture [OLC]/learning organization [LO]/ organizational learning [OL]) does not involve an extensive list of leadership styles. Most scholars cautiously selected one or two leadership types as variable/variables and studied their correlations with OLC/LO/OL (Carmeli and Sheaffer, 2008). However, with the development of a variety of leadership theories such as altruistic, spiritual, shared, and servant leadership, etc., their connections with OLC/LO/OL are worth examining in the business setting. Despite earlier researchers recognizing the importance of connecting leadership and OLC/LO/OL, limited empirical studies have examined this association with regard to more recent leadership styles (e.g. servant, shared, and authentic leadership).

Some scholars compared transformational and servant leadership and identified the differences between the two on OL (Alimo-Metcalfe and Alban-Metcalfe, 2005; van Dierendonck, 2011). Caldwell (2012) argued that strategic leadership, a combination of transformational and transactional leadership, is conducive to LO. He revisited Senge’s (1990) LO concept and examined the critical role of strategic leadership in an LO. Some pioneer scholars have been considering what recent leadership styles tend to foster OLC/LO/OL (Kurland et al., 2010). Scholars need to shift the focus to some understudied leadership styles and examine their connections with OLC/LO/OL (Alimo-Metcalfe and Alban-Metcalfe, 2005; Yulk, 2009).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات یادگیری سازمانی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات فرهنگ سازمانی

مقالات سبک های رهبری

مقالات مدیریت آموزشی