لیست Journal of Destination Marketing & Management

مقاله انگلیسی با ترجمه مدلی برای رفتارهای متمدن گردشگران: به سوی گردشگری ساحلی پایدار در چین

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده38000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک بحران در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت ریسک یکپارچه برای صنعت گردشگری

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: مقاله کوتاه (Short communication)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 3 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 11000تومان

مشاهده جزییات