اطلاعیه

لیست Journal of Retailing

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه نظرات پراکنده بر تصمیمات مصرف کننده تأثیر می گذارد: اثر برخورداری، استنباط اسنادی را هدایت می کند

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  69000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد وفاداری در مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری و شناسایی مشتری_شرکت

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 40 صفحه فایل WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 22000 تومان

مشاهده جزییات