اطلاعیه

لیست Journal of Asian Finance Economics and Business

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه  JAFEB
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000 تومان

مشاهده جزییات