اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه عدم قطعیت انتخابات، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار مالی: تحلیل بازارهای پیش بینی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H557

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Banking and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۴   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  عدم قطعیت انتخابات ، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار مالی: تحلیل بازارهای پیش بینی

عنوان کامل انگلیسی:

Election uncertainty, economic policy uncertainty and financial market uncertainty: A prediction market analysis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما رابطه بین عدم قطعیت انتخابات ، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار مالی را با آنالیز بازار پیش بینی ، که شامل هفت کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده می باشد، بررسی می کنیم. استدلال ما از لحاظ تئوری این است که تغییرات در احتمال انتخاب مجدد حزب حاکم،  عامل اصلی تغییر در عدم قطعیت سیاست می باشد. بر اساس این تئوری ، دریافتیم که بخش عمده ای از تغییرات عدم قطعیت مالی در مراحل پایانی تبلیغات انتخاباتی با تغییر در احتمال انتخاب مجدد حزب حاکم تبیین می شود. یافته های ما نشان می دهد که احتمال انتخاب مجدد حزب حاکم ، برگرفته از بازارهای پیش بینی ، معیار مهمی برای عدم قطعیت سیاست اقتصادی در روزهای منتهی به انتخابات ایالات متحده است.

واژه‌های کلیدی: عدم قطعیت سیاسی ، عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، عدم قطعیت مالی ، عدم قطعیت انتخابات ، بازارهای پیش بینی

 ۱.مقدمه

  ما به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه عدم قطعیت انتخابات ، که مستقیما از طریق بازارهای پیش بینی اندازه گیری می شود ، بر عدم قطعیت سیاست و عدم قطعیت مالی تأثیر می گذارد. پاستور و ورونیسی (۲۰۱۳) یک استدلال از عدم قطعیت سیاست ارائه می دهند تا چگونگی تاثیر عدم قطعیت سیاسی بر عدم قطعیت بازار را توضیح دهند. آنها معیار عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) (بارکر و همکاران ، ۲۰۱۶) را در تجزیه و تحلیل تجربی به کار می گیرند ، سپس مدل نظری خود را، به صورت تجربی اثبات می کنند. در حالی که (پاستور و ورونیسی ، ۲۰۱۳) بر اهمیت EPU در عدم قطعیت مالی تأکید می کنند ، هنوز چگونگی تاثیرگذاری عدم قطعیت انتخابات بر EPU و عدم قطعیت مالی ، مشخص نیست. به منظور بررسی نقش عدم قطعیت انتخابات ، ما عدم قطعیت انتخابات را مستقیماً به عنوان یک متغیر جداگانه برای EPU اندازه گیری می کنیم سپس تأثیر تغییرات روزانه در احتمالات نتیجه و عدم قطعیت انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار مالی در نظر می گیریم. برای این منظور ، ما از یک سیستم اتورگرسیو برداری پانلی (VAR) استفاده می کنیم که شامل عدم قطعیت انتخابات ، EPU و دو معیار عدم قطعیت مالی است. ما سیستم را با استفاده از تحلیل علی گرنجر ، تجزیه و تحلیل واکنش های ضربه ای و تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVD) تجزیه و تحلیل می کنیم. به عنوان معیارهای عدم قطعیت انتخابات ، ما از قیمت های آتی روزانه از بازارهای پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حدود هفت انتخابات ایالات متحده استفاده می کنیم. برای به دست آوردن عدم اطمینان بازار مالی ، ما از مدل پیش بینی واریانس شرطی (بکائرت و هوکوا، ۲۰۱۴) استفاده می کنیم و همچنین از این معیار برای استخراج متغیر صرف واریانس از VIX استفاده می کنیم…

۸.جمع بندی

  بر اساس دانش ما ، تحقیقات کمی وجود دارد که به بررسی سازوکارهایی می پردازند که از طریق آن عدم قطعیت انتخابات بر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی (EPU) و عدم قطعیت بازار مالی تأثیر می گذارند. علاوه بر این ، مطالعات نسبتاً اندکی وجود دارد که عدم قطعیت انتخابات را با داده های سری زمانی بررسی می کنند. به منظور بررسی رابطه بین عدم قطعیت انتخابات ، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار ، ما آنالیزی بر بازار پیش بینی انجام می دهیم که از داده های مربوط به تغییرات نتایج احتمالی در چندین روز منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده می کند…

Abstract

We examine the relationship between election uncertainty, economic policy uncertainty, and financial market uncertainty in a prediction-market analysis, covering seven US presidential election campaigns. We argue theoretically that changes in the incumbent party re-election probability should be a key driver of changes in policy uncertainty. Consistent with this theory, we find that a large portion of changes in financial uncertainty in the final stages of election campaign seasons is explained by changes in the prob- ability of the incumbent party getting re-elected. Our findings suggest that the incumbent-party election probability, derived from prediction markets, is an important measure of economic policy uncertainty in the days leading up to US elections.

Keywords: Political uncertainty ,Economic policy uncertainty ,Financial uncertainty ,Election uncertainty ,Prediction markets

۱.Introduction

We investigate how election uncertainty, measured directly from prediction markets, impacts policy uncertainty and finan- cial uncertainty. Pástor and Veronesi (2013) propose a policy un- certainty channel to explain how political uncertainty impacts on market uncertainty. They apply the economic policy uncertainty (EPU) measure of ( Baker et al., 2016 ) in empirical analysis, sub- sequently evidencing support for their theoretical model. While ( Pástor and Veronesi, 2013 ) highlight the importance of EPU on financial uncertainty, it is not clear how election uncertainty im- pacts EPU and financial uncertainty. In order to examine the role of election uncertainty, we measure election uncertainty (EU) directly as a separate variable to EPU. We then consider the impact of daily changes in outcome probabilities and election uncertainty in the run up to US presidential elections on economic policy uncertainty and financial market uncertainty. Towards this end, we use a panel vector autoregressive (VAR) system which includes both election uncertainty, EPU, and two measures of financial uncertainty. We analyze the system using Granger causation analysis, impulse re- sponse analysis, and forecast error variance decomposition (FEVD). As measures of election uncertainty, we use daily futures prices from US presidential election prediction markets around seven US elections. To capture financial market uncertainty, we use a condi- tional variance forecast model from ( Bekaert and Hoerova, 2014 ), and also use this measure to extract a variance premium variable from the VIX…

۸.Conclusions

 To our knowledge, there is little research that investigates the mechanism through which election uncertainty impacts economic policy uncertainty (EPU) and financial market uncertainty. Fur- ther, there are relatively few studies that examine election uncer- tainty with time-series data. In order to investigate the relation- ship between election uncertainty, economic-policy uncertainty, and market uncertainty, we perform a prediction-market analysis that leverages multiple days of outcome probability changes in the run up to US presidential elections.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ رشته اقتصاد با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ درباره بازارهای مالی با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ درباره سیاست های اقتصادی با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ درباره عدم قطعیت با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ درباره خط مشی با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره پیش بینی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره فضای کسب و کار با ترجمه