اطلاعیه

لیست Ecological Indicators

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت: شاخص های افشا شده در گزارش های پایداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 41 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 32000 تومان

مشاهده جزییات