کارآموزی موسسه حسابداری

کد محصول:khs28

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

خلاصه ۱
نرم افزار حسابداری محاسب  ۱
نحوه کار با نرم افزار محاسب ۱
نحوه کار با نرم افزار فرا سیستم ۴
مقدمه ۶
فصل اول  ۷
تاریخچه  ۸
موضوع فعالیت ۸
ساختار حرفه‌ای کارکنان ۸
حوزه فعالیت ۹

فصل دوم  ۱۰
۱- سیستم انبار ۱۱
انواع رسید انبار ۱۱
ایجاد یک رسید انبار جدید ۱۲
انواع حواله ۱۳
فروش  ۲۰
پیش فاکتور  ۲۱
خزانه  ۲۲
مباحث و ثبت‌ها ۲۷
تکلیف ۲۷
مالیات حقوق ۲۸
۲- سیستم حقوق و دستمزد  ۲۹
فروش  ۳۱
ضمانت نامه¬ها ۳۲
واردات  ۳۲

فصل سوم  ۳۴
آزمون، آموخته ها، نتایج ۳۵
مشکلات و پیشنهادات ۳۶
مشکلات ۳۶
پیشنهادات ۳۷
پیوست ها و ضمائم ۳۸