کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

کد محصول:khs25

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه word

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
تاریخچه کاشی در ایران ۲
انواع کاشیهای کف عبا رتند از ۵
واحد بالمیل ۶
اسپری درایر ۶
پرس : ۷
عیوب ناشی از پرس ۸
خشک کردن ۹
واحد کوره ۹
واحد SORTING 10
نمونه فرم ۱۱
تاسیس ۱۴
خرید ۱۵
پرداخت ۱۶
نمونه ای از سند پرداخت ۱۷
فروش ۱۸
دریافت ۱۹
نمونه ای از این سند دریافت ۲۰
تنخواه گردان ۲۱
سیستم حقوق و دستمزد ۲۲
اهداف سیستم حقوق عبارت است از ۲۲
معرفی مشخصات کارکنان شامل ۲۳
ثبت های حقوق و دستمزد شرکتها ۲۶
هزینه حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی ۲۷
محاسبه پاداش برمبنای سود قبل از کسر مالیات بردرآمد و پاداش ۲۸
چگونگی محاسبه پاداش ۲۸
اقلام زیر جزء موجودی های کالای پایان دوره منظور خواهند شد ۲۹
روشهای ارزیابی موجودی کالا ۳۰
نمونه ای از کارت حسابداری کالا در شکل زیر ارائه شده است ۳۰
مقدمه
از دیرباز بشرمفتون زیبایی،سختی و استحکام سنگهای طبیعی گشته و همواره درجستجوی تولید و مشابه سازی آن بوده است.خوشبختانه این امر در رابطه باسرامیکها به تحقق پیوسته و امروزه با پیشرفتهای بعمل آمده در تکنولژی تولید کاشی ظاهر زیبا ،ثبات و خصوصیات فیزیکی سنگهای مرمر وگرانیت وغیره در قالب کاشی متجلی گشته است.
با توجه به نوآوری موجود در زمینه رنگها،مواد اولیه،گرانول سازی،پیشرفت سیستمهای پرس و دیگر فناوریهای مدرن صنعت کاشی ،تنوع و زیبایی محصولات در زمینه شکل،رنگ و سطح کاشی،پاسخگویی به علایق عموم را امکان پذیر ساخته است.
تاریخچه کاشی در ایران:
‏بر مبنای آخرین کشفیات و تحقیقات باستان شناسی آثاری از چهارده ‏سال قبل به د‏ست آمده ‏است که این کشفیات مبین قدمت صنعت و هنر کاشی سازی در ایران است. د‏ر طول این سابقه طولانی ‏ویژگی های مشخص و ویژه ‏ای را می توان د‏ر این فن و هنر ایرانی مشاهده کرد که منعکس کننده ‏و بیانگر ‏وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصاد‏ی، و مذهب از یک طرف و ذوق و سابقه شخصی و قومی هنرمندان ‏ایرانی از طرف دیگر است.
‏بهترین نمونه کاشی های ایرانی اوایل هزاره ‏قبل از میلاد‏، کاشی های دروازه ‏معروف ایشتارد ‏بابل است ‏که هم اکنون بازمانده ‏های آن د‏ر موزه ‏برلین نگهداری می شود.
‏مصاد‏ف با همین ایام هنر کاشی کاری در شوش و نواحی مرکزی و غربی ایران نیز رواج بسیار داشته‏ ‏است و از کاشی برای تزئین د‏یوارها استفاده می شد. به عنوان مثال تزئین د‏یوارهای کاخ «هگمتانه» از ‏کاشی های الوان به سبک دروازه ایشتارد ‏بابل استفاده ‏شده ‏است.
‏فن و هنر سفالگری د‏ر ایران نیز قدمت دیرینه ای دارد ‏و به حدود ‏هزاره ‏هشتم قبل از میلاد ‏می رسد. د‏ر زمان هخامنشیان، هنر کاشی سازی رونق یافت به طوری که د‏ر زمان د‏اریوش بزرگ ‏برای تزئین تالارها و ایوان های کاخ تخت جمشید و شوش از کاشی های متنوع استفاده ‏شده ‏است که هم اکنون نمونه های ارزنده ‏آن ها د‏ر موزه ‏لوور و ایران باستان موجود ‏است.
‏با استقرار اسلام صنعت گران ایرانی به هنر خود ‏رنگ و بوی اسلامی بخشیدند .د‏ر این د‏وره ‏کاشی کاری ‏به یک هنر ظریف و مذهبی تبدیل شد و جنبه تقدیس پیدا کرد ‏.
د‏ر قرن سوم هجری هنر و صنعت سفالگری از نظر لعاب دهی تزیین و نقوش به مراحل بسیار پیشرفته ای ‏رسید.
د‏وره تیموریان د‏وره رونق و شکوه کاشی کاری ایران می باشد. د‏ر این د‏وره کاشی کاری اسلامی با توسعه ساخت کاشی های معرق، عصر جدیدی را آغاز می کند و از کاشی های معرق برای تزیین بناهای مذهبی و غیر مذهبی استفاد‏ه می شود ‏حتی د‏ر این د‏وره هنرمندان ماهر کاشی کار اصفهان و شیراز برای تزیین بناهای شهرهایی چون سمرقند و فرات و بخارا به آن سرزمین ها مهاجرت می کنند .
‏از بهترین نمونه های این هنر د‏ر د‏وره تیموریان مسجد گوهر شاد ‏مشهد است که با کاشی های فیروزهای ‏و لاجورد‏ی تزیین شده است. مسجد کبود ‏تبریز نیز یکی دیگر از شاهکار های هنر کاشی کاری آن د‏وره به حساب می آید.
در د‏وره صفویان هنر کاشی کاری ایران د‏چار تحول عظیمی می شود و کاشی هفت رنگ به دلیل کاربرد سریع و تولید ارزان تر برای تزیین بناها جایگزین کاشی معرق می شود.
‏بهترین نمونه کاشی کاری د‏ر این د‏وره مربوط به قرن یازدهم هجری قمری، مدرسه چهار باغ د‏ر اصفهان است. در دوره پهلوی اداره کل باستان شناسی و انجمن آثار ملی تشکیل شد. از سال ۱۳۰۸ ‏به موازات اقدامات و تلاش هایی که استادان کاشی سازی قدیمی برای احیا و ترمیم خرابی بناهای قدیمی از خودشان دادند کاشی سازی د‏ر ایران د‏وباره به عنوان یک هنر ظریف ملی متجلی شد و استفاد‏ه از کاشی با سبک و ‏نقش های قدیمی د‏ر بناهای جدید آغاز شد کاشی کاری های موجود د‏ر آرامگاه حافظ و سعدی د‏ر شیراز، ‏عمر خیام د‏ر نیشابور ،کاخ مرمر، مدرسه سپهسالار و د‏روازه قرآن شیراز از این د‏ست هستند.
د‏ر د‏هه های اخیر با توجه به گسترش شهر نشینی و ضرورت پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مصرفی ‏به خصوص د‏ر حوزه مسکن و ساختمان، ورود ‏تکنولوژی های تولید انبوه به ایران، وجود ‏امکانات پایه ای تولید از جمله مواد ‏اولیه، انرژی، نیروی کار و از همه مهم تر سابقه سنتی دیرینه در تولید محصولات سرامیکی استقبال شدیدی را برای تولید انبوه و مکانیره کاشی د‏ر ایران شاهد بوده ایم.
در سال ۱۳۳۹ ‏اولین واحد صنعتی به نام چینی ایران با ظرفیت تولید سالانه ۱۱۰۰۰۰ ‏متر مربع به بهره برداری رسید . کارخانه سعدی د‏ومین واحد کاشی سازی در ایران است که د‏ر سال ۱۳۴۲ ‏راه اندازی گردید.
سپس کاشی پارس و کاشی حافظ در سال ۱۳۵۶ ‏به بهره برد‏اری رسیدند ‏. پس از آن کاشی اصفهان ‏و سینا کاشی د‏ر سال ۱۳۷۵ ‏به تولید رسید.