اطلاعیه

لیست wiley:Contemporary Accounting Research

مقاله انگلیسی با ترجمه تمرکز مشتری و افشاء عمومی: شواهدی از پیش بینی های درآمد و فروش مدیریت

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه وایلی
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 29  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  53 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده63000 تومان

مشاهده جزییات