اطلاعیه

مقاله انگلیسی هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و ادغام مالی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۴۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H522

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: Contemporary Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و ادغام مالی

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting Standards Harmonization and Financial Integration

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H522)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما به صورت تجربی بررسی می کنیم که آیا اتخاذ مجموعه ای هماهنگ از استانداردهای حسابداری ، ناسازگاری های اطلاعاتی را در بازارهای مالی کاهش داده و ادغام بازار را تسهیل می کند یا خیر. با استفاده از یک طرح تفاوت در تفاوت ، دریافتیم که پس از اتخاذ اجباری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) ،  بازده سهام محلی به میزان بیشتر و سریعتر با اطلاعات جهانی ادغام شده است. تأثیر پذیرش IFRS در کشورهایی که رشد بیشتری در مقایسه پذیری حسابداری دارند و برای شرکتهایی که دارای افزایش بیشتر در مالکیت خارجی هستند ، بیشتر است. به طور کلی ، نتایج ما نشان می دهد که هماهنگی سازی استانداردهای حسابداری ادغام بازارهای مالی را تسهیل می کند.

۱.مقدمه

طی چند دهه گذشته ، بازارهای مالی در سرتاسر جهان ، به دلیل حذف تدریجی کنترل های سرمایه و تلاش برای ترویج ادغام بازار ، به طور فزاینده ای ادغام شده اند.  با این حال ، هنوز تقسیم بندی های عمده ای در بازارهای مالی وجود دارد (Giannetti و همکاران ۲۰۰۲؛ Bekaert و همکاران ۲۰۱۱). یکی از دلایل ادغام ناقص بازار ، ناسازگاری اطلاعاتی است که سرمایه گذار را از جمع آوری ، پردازش و استفاده از اطلاعات با ارزش مربوطه در زمان مناسب منع می کند (Bekaert 1995؛ Bekaert و همکاران ۲۰۰۳). به طور ویژه ، استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف، متفاوت است ، و مقایسه و تفسیر اعداد حسابداری در میان کشورهای مختلف برای سرمایه گذاران جهانی، دشوار می باشد (کووریگ و همکاران ۲۰۰۷). در سال ۲۰۰۵ ، تعدادی از کشورها در سراسر جهان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به تصویب رساندند تا با استفاده از مجموعه ای هماهنگ از استانداردهای حسابداری ، اطلاعات مالی قابل مقایسه ای را برای سرمایه گذاران جهانی ارائه دهند. در این مطالعه ، ما از اتخاذ اجباری IFRS برای بررسی اینکه آیا هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری ادغام بازارهای مالی را تسهیل می کند یا خیر ،  استفاده می کنیم…

۵.نتایج

تعداد زیادی از مطالعات در امور مالی بین المللی شواهد مستندی را ارائه کرده اند که سطح بالای ادغام مالی به کاهش هزینه سرمایه و افزایش سرمایه گذاری شرکت ها و رشد اقتصادی کمک می کند (Henry 2000a ، ۲۰۰۰b ؛ Bekaert و Harvey 2001). با این حال ،هنوز  موانع عمده ای وجود دارد که مانع ادغام مالی است و بازار جهانی هنوز از ادغام کامل فاصله دارد. یکی از موانع ناسازگاری اطلاعاتی است که سرمایه گذاران خارجی را دلسرد می کند و مانع پویایی سرمایه می شود. در سال ۲۰۰۵ ، تعدادی از کشورها با این چشم انداز که مجموعه ای یکدست از استانداردهای حسابداری برای دستیابی به هماهنگی حسابداری  که موجب می شود اعداد حسابداری در بازارها قابل مقایسه تر باشند و در نتیجه ادغام مالی را با کاهش ناسازگاری های اطلاعاتی، تسهیل می کند، IFRS را تصویب کردند …

Abstract

We empirically examine whether adopting a uniform set of accounting standards mitigates information frictions in financial markets and facilitates market integration. Using a difference-in-difference design, we find that after the mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS), local stock returns incorporate more global information and at a faster speed. The effect of IFRS adoption is stronger in countries where there are larger improvements in accounting comparability and for firms with a larger increase in foreign ownership. Overall, our results suggest that accounting standards harmonization facilitates financial market integration.

۱.Introduction

Over the past few decades, financial markets around the world have become increasingly integrated due to the gradual removal of capital controls and efforts to promote market integration. However, significant financial market segmentation still exists (Giannetti et al. 2002; Bekaert et al. 2011). One reason for incomplete market integration is information frictions that prevent investors from collecting, processing, and using value relevant information in a timely manner (Bekaert 1995; Bekaert et al. 2003). In particular, accounting standards differ from country to country, making it difficult for global investors to compare and interpret accounting numbers across countries (Covrig et al. 2007). In 2005, a number of countries around the world adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) to provide global investors with comparable financial information by using a uniform set of accounting standards. In this study, we use mandatory adoption of IFRS to investigate whether accounting standards harmonization facilitates financial market integration.

۵.Conclusions

A large number of studies in international finance have documented evidence that greater financial integration helps reduce the cost of capital and increase corporate investment and economic growth (Henry 2000a, 2000b; Bekaert and Harvey 2001). However, significant barriers that impede financial integration still exist and the global market is still far from full integration. One barrier is information frictions that discourage foreign investment and hamper capital mobility. In 2005, a number of countries adopted IFRS with the expectation that a uniform set of accounting standards to achieve accounting harmonization would make accounting numbers more comparable across markets and thus facilitate financial integration by reducing information frictions. We empirically evaluate this question by examining the effect of mandatory IFRS adoption on financial integration. We hypothesize that accounting standards harmonization facilitates financial integration by improving accounting comparability and reducing information costs. Following the concept of financial integration proposed by the extant literature, we construct empirical measures to capture two related but distinct aspects of financial integration. The first measure is the extent to which local stock returns can be explained by global factors, with a larger extent indicating greater integration. The second measure is the speed at which global information is incorporated into local stock returns, with a faster speed indicating greater integration. Our empirical tests use a difference-in-difference design and compare mandatory adopters with non-adopters and voluntary adopters.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی سیستم های اطلاعات حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی IFRS با ترجمه

مقالات انگلیسی استانداردهای حسابداری با ترجمه

مقاله حسابداری مالی با ترجمه