اطلاعیه

مقاله انگلیسی استقلال حسابرس و حسابداری ارزش منصفانه: هزینه های غیر حسابرسی و نقضان سرقفلی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۶۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H525

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: Contemporary Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  استقلال حسابرس و حسابداری ارزش منصفانه: بررسی هزینه های غیر حسابرسی و نقضان سرقفلی

عنوان کامل انگلیسی:

Auditor Independence and Fair Value Accounting: An Examination of Non-Audit Fees and Goodwill Impairments

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H525)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

آزمون نامناسب برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه ، از جمله سرقفلی ، اغلب به عنوان ناکارآمدی حسابرسی در گزارشهای بازرسی PCAOB ذکر شده است و در برخی موارد ، این ناکارآمدی ها منجر به اقدامات اجرایی علیه حسابرس می شود. به دلیل پیامدهای این مسائل ، اخیراً PCAOB استاندارد حسابرسی جدیدی را برای حسابداری ارزش منصفانه ارائه داده است. این اقدامات نظارتی نشان می دهد که حسابرسان توسط رویکرد ارزش منصفانه حسابداری برای سرقفلی مورد چالش قرار گرفته اند ، همچنین این اقدامات حوزه هایی که حسابرس بتواند تحت تأثیر روابط مالی آنها با مشتری قرار گرفته باشد، را برجسته می کنند. در این مطالعه ، ما بررسی می کنیم که آیا هزینه های غیر حسابرسی با نتایج تصمیم نقصان سرقفلی مرتبط است یا خیر. نتایج ما نشان می دهد که هزینه های غیر حسابرسی که مشتری پرداخت می کند ، به طور معکوس با احتمال نقصان در محیط هایی که احتمال دارد سرقفلی دچار نقصان شود ، ارتباط دارد. آزمون های اضافی نشان می دهد که رابطه منفی بین هزینه های غیر حسابرسی و استقلال حسابرس  در مواردی که مشتریان انگیزه زیادی برای اعمال نفوذ بر حسابرس دارند، وجود دارد.

کلید واژه ها: نقصان سرقفلی. برآورد ارزش منصفانه؛ استقلال حسابرس؛ هزینه خدمات غیر حسابرسی

۱.مقدمه

  قبل از SFAS 142 (در حال حاضر بخش ASC 350-20) ، حسابداری سرقفلی نسبتاً ساده تر بود و نیاز به مشارکت کمتری از سوی حسابرس داشت. با این حال ، انتشار SFAS 142 در سال ۲۰۰۱ ، فرآیند حسابداری برای سرقفلی را به طور قابل ملاحظه ای تغییر داد. SFAS 142 استهلاک سرقفلی را خاتمه داد و به آزمون نقصان سالانه ملزم شد. معرفی نظارت مداوم بر نقصان ، نقش حسابرسی مرتبط با حسابداری سرقفلی را به طور چشمگیری تغییر داد. حسابرس اکنون باید زمان قابل توجهی را برای بررسی این حساب اختصاص دهد ، تا اطمینان حاصل کند که مدیریت به درستی آن را ارزیابی کرده و در صورت لزوم استهلاک سرقفلی ثبت شود…

۶.نتیجه گیری

  قبل از نتیجه گیری ، ما محدودیت های بالقوه مطالعه خود را ذکر می کنیم. اول ، در حالی که ما از چندین تکنیک برای شناسایی مشاهدات خلاف واقع در محیط و تنظیمات خود استفاده می کنیم ، نمی توانیم به طور قطعی مشاهداتی را که باید یک نقصان را ثبت کرده باشند اما در انجام آن شکست خورده باشند را شناسایی کنیم. دوم ، ما تصدیق می کنیم که اگرچه نتایج ما باید به شرکتهایی که ارزش سرقفلی را به طور قابل ملاحظه ای در دفاتر خود ثبت کرده اند ، تعمیم داده شود ، اما همه شرکت ها سرقفلی ندارند و تصمیم گیری برای نقصان سرقفلی را تجربه می کنند…

Abstract

Inadequate testing of fair value accounting estimates, including goodwill, is often cited as an audit deficiency in PCAOB inspection reports, and, in some cases, these deficiencies have led to enforcement actions against the auditor. As a result of these issues, the PCAOB recently proposed a new auditing standard for fair value accounting. While these regulatory actions suggest that auditors are challenged by the fair value regime of accounting for goodwill, they also highlight an area where the auditor could be influenced by their financial ties to a client. In this study, we test whether non-audit fees are associated with goodwill impairment decision outcomes. Our results indicate that the non-audit fees a client pays are inversely related to the likelihood of impairment in settings where goodwill is likely to be impaired. Additional examinations suggest that the negative relation between non-audit fees and auditor independence is driven by clients who are most incentivized to exert their influence over the auditor.

Keywords: goodwill impairments; fair value estimates; auditor independence; non-audit service fees.

۱.Introduction

 Prior to SFAS 142 (now ASC section 350-20), goodwill accounting was fairly straightforward and required little involvement from the auditor. The issuance of SFAS 142 in 2001, however, dramatically changed the process of accounting for goodwill. SFAS 142 ended goodwill amortization and required annual impairment testing. The introduction of ongoing impairment monitoring significantly changed the role of the auditor related to goodwill accounting. The auditor must now devote significant time to the testing of this account, ensuring that management has properly assessed and, if necessary, written down goodwill. Given that prior literature has shown that management has the incentive to manipulate this account (e.g., Beatty and Weber 2006; Muller et al. 2012; Ramanna and Watts 2012), it is critical for the external auditor to remain independent as higher levels of independence should result in enhanced auditor judgment and a related lower risk of goodwill being manipulated by management. However, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) inspection reports reveal that testing around goodwill impairments is commonly cited as an audit deficiency (Hanson 2012; PCAOB 2017a). In recent years, the PCAOB has also issued numerous enforcement actions citing violations in auditing accounting estimates, including goodwill (PCAOB 2010; PCAOB 2011; PCAOB 2013; PCAOB 2015).

۶.Conclusion

 Prior to concluding, we note some potential limitations of our study. First, while we utilize several techniques to identify counterfactual observations in our setting, we cannot conclusively identify observations that should have recorded an impairment but failed to do so. Second, we acknowledge that while our results should generalize to companies with a material amount of goodwill on their books, not all companies have goodwill and experience the goodwill impairment decision. Nonetheless, we believe that our results provide meaningful insights into the potential association between non-audit fees and other fair value assets. Third, we include numerous control variables in our models, but as in any empirical study, the possibility exists that we have not sufficiently controlled for all necessary company and market effects (e.g., unobservable aspects of a company’s corporate governance structure).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات جدید حسابرسی با ترجمه

مقاله حسابداری مالی با ترجمه

مقالات جدید مدیریت مالی با ترجمه

مقالات جدید حسابداری ارزش منصفانه با ترجمه

مقالات ترجمه شده درباره حق الزحمه حسابرسی