لیست International Journal of Project Management

مقاله انگلیسی با ترجمه حاکمیت پروژه ، مدیریت منافع و موفقیت پروژه : چارچوب اجرای استراتژی سازمانی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده29000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه در پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه  الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 29000   تومان

مشاهده جزییات