اطلاعیه

لیست International Journal of Project Management

مقاله انگلیسی با ترجمه حاکمیت پروژه ، مدیریت منافع و موفقیت پروژه : چارچوب اجرای استراتژی سازمانی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده29000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه در پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه  الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 29000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

 • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  22000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

 • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 22000   تومان

مشاهده جزییات