اطلاعیه

لیست Human Resource Management Review

مقاله ترجمه شده روانشناسی مدیریت استعداد: بررسی و دستور کار پژوهشی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بررسی مدیریت منابع انسانی نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش وکارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی

مقالات سال 2009 با ترجمه

  • سال نشر: 2009 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 10000   تومان

مشاهده جزییات